petek, 25. januar 2019


V sklopu projekta : LIFE TO GRASSLANDS - LIFE14 NAT/SI/000005 zbiramo ponudbe za izkop sadilnih jam, sajenje sadnega drevja in postavitev ograje za drobnico, v KO 488 Trdobojci, KO 489 Mala Varnica in  KO 492 Gruškovje.
Popis del je narejen po sklopih; ponudbo lahko oddate za posamezen sklop ali za vse kot celoto.

Sklop 1: Izkop sadilnih jam na lokaciji, zakoličeni s strani naročnika.
Sklop 2: Sajenje sadnega drevja v naprej pripravljene sadilne jame po navodilih v prilogi 1.
Sklop 3: Postavitev ograje za drobnico/govedo po navodilih v prilogi št 2 in 3.

Ponudbo pošljite na priloženem obrazcu (Priloga 5) v zaprti kuverti do torka, 12. 2. 2019 do 12. ure na naslov PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, s pripisom »Ne odpiraj- ponudba za postavitev ograje LIFE TO GRASSLANDS.«

Odpiranje ponudb bo javno, 12.2.2019 ob 12.30 na naslovu naročnika.

Za dodatne informacije smo dosegljivi do 7.2.2019, od ponedeljka do petka, na telefon 02 795 32 00 od 8.00 do 16.00 ure ali po e pošti na life.travisca@haloze.org. 

Do 7.2.2019 je po predhodnem dogovoru možen tudi ogled na terenu.

Celotni tekst povabilo k zbiranju ponudb
Priloga 1: Navodila za sajenje sadnega drevja
Priloga 2: Ograja za drobnico/govedo N5
Priloga 3: Električna ograja za pašnik
Priloga 4: Popis materiala za ograjo
Priloga 5: Obrazec za ponudbo


V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS  bo v sredo, 6.2.2019, s pričetkom ob 11. uri, v dvorani občine Podlehnik, potekal sklop predavanj s predstavitvijo primerov dobrih praks mreženja in trženja kmetij v Sloveniji.

Predstavljeni bodo pogoji za registracijo in delovanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, delovanje  Loške zadruge iz Škofje Loke, projekt Sadni prigrizek s sporočilom slovenske dediščine in kolektivne blagovne znamke Bohinjsko.

Prisotnost sporočite do 31.1.2019 na: monika.podgorelec@zrsvn.si ali 02 333 13 77.

Vabilo in program predstavitve primerov dobrih praks trženja kmetij v Sloveniji (pdf)

petek, 11. januar 2019


V četrtek, 20. decembra smo v sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS na Turistični kmetiji Kozarčan v Cirkulanah s pomočjo delavnice, prvič skupaj iskali možne prodajne poti za proizvode in produkte suhih travišč na območju Haloz in tako skušali poiskati možnosti za vzpostavitev kolektivne blagovne znamke za imenovane produkte na območju Haloz. Na prvo skupno delavnico so vabljene vse kmetije, ki so vključene v projekt in upravljajo s suhimi travišči kot tudi deležniki, ki bi sodelovali pri proizvodnih procesih (meso, mleko, sadje) ali vzpostavitvi prodajnih poti in upravljanju ter promociji kolektivne blagovne znamke za območje Haloz.

Gradivo z delavnice (.pdf): Analiza potencialov za oblikovanje strokovnih podlag za kolektivno blagovno znamko za produkte iz suhih travišč na območju Haloz.

Sporočilo za javnost (.pdf): Haloze - kolektivna blagovna znamka za produkte iz suhih travišč

Naslednja delavnica bo izvedena v četrtek, 14.2.2019.
četrtek, 10. januar 2019


Mednarodna konferenca bo potekala od 15. do 17. maja 2019 na Ptuju. Konferenca bo organizirana v okviru projekt LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji (LIFE14 NAT/SI/000005, http://www.lifetograsslands.si). Prvi dan, 15. maj 2019, bo organiziran konferenčni izlet na območje Haloz, kjer bomo obiskali ekstenzivne suhe travnike bogate z orhidejami. Ogledali si bomo tudi aktivnosti in rezultate projekta “Življenje traviščem – Ohranjanje in upravljanje suhih travnikov v vzhodni Sloveniji”. Drugi dan, 16. maj 2019, je namenjen izmenjavi izkušenj o dolgoročnem multifunkcijskem upravljanju travišč ter izzivih in priložnostih, ki se ob tem pojavljajo. Zadnji dan konference, 17. maja 2019, se bomo osredotočili na pomen travnikov kot razvojne priložnosti v smislu razvoja izdelkov in blagovne znamke ter  uspešnosti trženja kot tudi njihovih potencialov v turizmu. Popoldne bo organiziran obisk tradicionalnega dogodka “Dobrote slovenskih kmetij” (http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/ ). Dogodek ima dolgoletno zgodovino,  kot ocenjevalne razstavo specialitet slovenskih kmetij (kruh in slaščice, mlečni in mesni izdelki, olja, suho sadje, žgane pijače, predelana zelenjava).

Registracija
Navodila in podrobnosti o oddaji povzetkov bodo na voljo v januarju 2019. Registracija bo možna od 1. februarja 2019 naprej. Konferenca je, vendar pa ima omejeno število razpoložljivih sedežev. Prosimo vas, da se prijavite pravočasno!

Celotno sporočilo za javnost

Več informacij o konferenci je dosegljivo tukaj.
Hoteli za žuželke

Hoteli za žuželke

50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali