petek, 25. januar 2019


V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS  bo v sredo, 6.2.2019, s pričetkom ob 11. uri, v dvorani občine Podlehnik, potekal sklop predavanj s predstavitvijo primerov dobrih praks mreženja in trženja kmetij v Sloveniji.

Predstavljeni bodo pogoji za registracijo in delovanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, delovanje  Loške zadruge iz Škofje Loke, projekt Sadni prigrizek s sporočilom slovenske dediščine in kolektivne blagovne znamke Bohinjsko.

Prisotnost sporočite do 31.1.2019 na: monika.podgorelec@zrsvn.si ali 02 333 13 77.

Vabilo in program predstavitve primerov dobrih praks trženja kmetij v Sloveniji (pdf)

31. teden (27.07. – 02.08.2020)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
5,63 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,11 € ↑ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,00 € ↓ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,06 € ↓ D - trupi krav
3,04 € ↑ E - trupi telic