petek, 11. januar 2019


V četrtek, 20. decembra smo v sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS na Turistični kmetiji Kozarčan v Cirkulanah s pomočjo delavnice, prvič skupaj iskali možne prodajne poti za proizvode in produkte suhih travišč na območju Haloz in tako skušali poiskati možnosti za vzpostavitev kolektivne blagovne znamke za imenovane produkte na območju Haloz. Na prvo skupno delavnico so vabljene vse kmetije, ki so vključene v projekt in upravljajo s suhimi travišči kot tudi deležniki, ki bi sodelovali pri proizvodnih procesih (meso, mleko, sadje) ali vzpostavitvi prodajnih poti in upravljanju ter promociji kolektivne blagovne znamke za območje Haloz.

Gradivo z delavnice (.pdf): Analiza potencialov za oblikovanje strokovnih podlag za kolektivno blagovno znamko za produkte iz suhih travišč na območju Haloz.

Sporočilo za javnost (.pdf): Haloze - kolektivna blagovna znamka za produkte iz suhih travišč

Naslednja delavnica bo izvedena v četrtek, 14.2.2019.
četrtek, 10. januar 2019


Mednarodna konferenca bo potekala od 15. do 17. maja 2019 na Ptuju. Konferenca bo organizirana v okviru projekt LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji (LIFE14 NAT/SI/000005, http://www.lifetograsslands.si). Prvi dan, 15. maj 2019, bo organiziran konferenčni izlet na območje Haloz, kjer bomo obiskali ekstenzivne suhe travnike bogate z orhidejami. Ogledali si bomo tudi aktivnosti in rezultate projekta “Življenje traviščem – Ohranjanje in upravljanje suhih travnikov v vzhodni Sloveniji”. Drugi dan, 16. maj 2019, je namenjen izmenjavi izkušenj o dolgoročnem multifunkcijskem upravljanju travišč ter izzivih in priložnostih, ki se ob tem pojavljajo. Zadnji dan konference, 17. maja 2019, se bomo osredotočili na pomen travnikov kot razvojne priložnosti v smislu razvoja izdelkov in blagovne znamke ter  uspešnosti trženja kot tudi njihovih potencialov v turizmu. Popoldne bo organiziran obisk tradicionalnega dogodka “Dobrote slovenskih kmetij” (http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/ ). Dogodek ima dolgoletno zgodovino,  kot ocenjevalne razstavo specialitet slovenskih kmetij (kruh in slaščice, mlečni in mesni izdelki, olja, suho sadje, žgane pijače, predelana zelenjava).

Registracija
Navodila in podrobnosti o oddaji povzetkov bodo na voljo v januarju 2019. Registracija bo možna od 1. februarja 2019 naprej. Konferenca je, vendar pa ima omejeno število razpoložljivih sedežev. Prosimo vas, da se prijavite pravočasno!

Celotno sporočilo za javnost

Več informacij o konferenci je dosegljivo tukaj.

torek, 11. december 2018


Zavod RS za varstvo narave, ProVITAL d.o.o., PRJ Halo in KGZS Zavod Ptuj, organizirajo delavnico pod nazivom » Kakšen je v Halozah potencial za oblikovanje skupne 
blagovne znamke za produkte iz suhih travišč ? «

Delavnica poteka v sklopu izvajanja projekta LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005) in je namenjena vsem deležnikom in zainteresiranim na območju Haloz.

Vljudno vabljeni v četrtek, 20. decembra 2018, s pričetkom ob 11. uri na Turistični kmetiji Kozarčan, Pristava 28a, 2282 Cirkulane

Program delavnice:

10.45-11.00 Zbiranje udeležencev delavnice

11.00-11.10 Predstavitev aktivnosti na projektu LIFE TO GRASSLANDS
                    (dr. Nika Debeljak Šabec, vodja projekta, Zavod RS za varstvo narave)

11.10-11.15 Kako domačini vidimo suha travišča in ponudbo produktov z območja Haloz?
                    (Jernej Golc, PRJ Halo)

11.15-11.20 Predelava mleka in mesa kot nadgradnja gospodarjenja na traviščih(KGZS Zavod Ptuj)

11.20-12.15 Delavnično delo (dr. Tanja Lešnik Štuhec, ProVITAL d.o.o.)

1.del
•       Predstavitev ugotovitev o ponudbi produktov iz suhih travišč na območju Haloz
•       Predstavitev analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ponudbe produktov iz suhih travišč na območju Haloz

12.15-12.30
Odmor

12.30-13.45
2. del
•       Primeri dobre prakse verig ponudnikov produktov zelenih destinacij kot izhodišče za delavnico
•       Izhodišča za vizijo veriženja kakovostnih produktov v povezavi s  suhimi travišči na območju Haloz:
- Veriga ponudnikov pridelkov in prehranskih izdelkov z območja Haloz:
o   žive živali in izdelki iz mesa,
o   mleko in mlečni izdelki,
o   sadje visokodebelnih sadovnjakov in gozdni sadeži ter predelava sadja in gozdnih sadežev,
o   zelišča in med ter izdelki iz zelišč in medu.
- Veriga ponudnikov rokodelskih izdelkov z območja Haloz:
o   pletene košare,
o   pletenine iz volne in polstenje,
o   …
- Veriga ponudnikov jedi in pijač iz pridelkov in izdelkov s Haloz postreženih na gostinski način.
- Veriga organizatorjev prireditev in dogodkov v navezi s travišči na območju Haloz.

13.45-14.00 Ugotovitve in zaključek


Zaradi lažje organizacije delavnice vas prosimo, če vašo prisotnost sporočite do petka, 14. 12. 2018 na kontakt: monika.podgorelec@zrsvn.si ali (02) 333 13 77.

Celotno vabilo na delavnico (pdf)

Sporočilo za javnost: Haloze - kolektivna blagovna znamka za produkte iz suhih travišč


torek, 20. november 2018

Vabilo

na 4. prostovoljno akcijo sajenja starih sort sadnega drevja

KDAJ? V petek, 30. novembra 2018, s pričetkom ob 13. uri;
zborno mesto ob 12:45 pri gasilskem domu v Leskovcu

KJE? Na kmetiji »Kučkovi« na naslovu Velika Varnica 96, 
2285 Zgornji Leskovec
(kmetija pod Etnografskim muzejem v Varnici)

Z namenom obnove sadovnjaka bomo sadili sadike visokodebelnih sort sadnega drevja, zato vas
prosimo, da s seboj prinesete tudi lopate, motike in zaščitne rokavice.
Akcija bo potekala predvidoma do 17. ure.
Prosim za prijavo do srede, 28.11.2018 na monika.podgorelec@zrsvn.si ali (02) 333 13 77.

Vljudno vabljeni!


KGZS Zavod Ptuj, Zavod RS za varstvo narave in Podeželsko razvojno jedro HALO 

vas vabijo 

na TEČAJ PREDELAVE MLEKA v skupnem trajanju 30 šolskih ur

KDAJ? V sredo, 28. novembra 2018, s pričetkom ob 9. uri;

KJE? Na posestvu Turnišče (Biotehniška šola Ptuj), 
Zagrebška cesta 86, 2250 PTUJ


Usposabljanje je namenjeno vsem, ki bi radi pridobili osnovno znanje o predelavi mleka v jogurte, kislo smetano, surovo maslo, skuto in različne vrste sirov. Spoznali boste tudi pogoje za predelavo mleka v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, dobili napotke pri preureditvi prostorov in spoznali osnove dobre higienske prakse.

Vse to so osnove za izdelavo kakovostnih lokalnih mlečnih izdelkov iz haloških travišč!


Več informacij in točen program najdete v vabilu tukaj.

Zaradi omejenega števila udeležencev so prijave obvezne in jih zbiramo najkasneje do ponedeljka, 26.11.2018 na barbara.stajner@kgz-ptuj.si ali na tel. št. 041-307-003.


Največkrat obiskano