petek, 31. maj 2019

Za nami je uspešno izvedeno testno ocenjevanje produktov s suhih travišč Haloz. Odziv s strani kmetij je bil odličen. Skupaj je bilo ocenjenih 145 izdelkov.

V sredo, 29.5.2019 je potekalo v Cirkulanah ocenjevanje  izdelkov iz sadja, zelišč, medu in rokodelskih izdelkov.
V ocenjevanje smo prejeli: 6x kis, 4x marmelade, 20x žganje, 8x sok, 5x med, 5x čaj, 3x začimbe, 33x rokodelski izdelki.
Produkte so prvi dan ocenjevali strokovnjaki iz dotičnega področja: Tadeja Vodovnik Plevnik, KGZ Maribor, doc. Mojca Korošec, Univerza v Lj, Odd. za živilstvo, dr. Janez Bogataj, dr. Tanja Lešnik Štuhec, Provital d.o.o.

V četrtek, 30.5.2019 pa je v Žetalah potekalo ocenjevanje mlečnih in suhomesnatih izdelkov. Na ocenjevanju je bilo: suhomesnati izdelki 36x iz 16ih kmetij, mlečni izdelki 25x iz 6ih kmetij.
Te produkte pa so ocenjevali strokovnjaki Sara Ketiš, Darja Artenjak, Peter Pribožič, vsi KGZ Ptuj in dr. Tanja Lešnik Štuhec, Provital d.o.o.

Največja dodana vrednost testnega ocenjevanja je v tem, da poleg strokovne ocene vsak proizvajalec dobil tudi opisno oceno na licu mesta s strani ocenjevalca in nasvete za izboljšavo.

sreda, 15. maj 2019

Zavod RS za varstvo narave, ProVITAL d.o.o., PRJ Halo in KGZS Zavod Ptujvas v sklopu priprave nastavkov za kolektivno blagovno znamko 
za produkte iz haloških suhih travišč in travniških sadovnjakov
vabimo na

BREZPLAČNO TESTNO OCENJEVANJEv okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005)

Natančen razpored ocenjevanj:


Testno ocenjevanje izvajamo z namenom dviga kakovosti lokalnih haloških izdelkov in z namenom, da se identificirajo izdelki, ki jih kmetije v Halozah že izdelujejo in ponujajo ter so potencialni za vključitev v kolektivno blagovno znamko iz suhih travišč.

Ocenjevanje bo potekalo v sredo, 29.maja 2019, ob 15 uri v stari večnamenski dvorani v Cirkulanah za izdelke iz sadja, zelišč, medu in rokodelske izdelke
in v četrtek, 30. maja 2019, ob 16 uri v večnamenski dvorni v Žetalah za suhomesnate izdelke in izdelke  iz mleka.

Vabila za posamezna ocenjevanja najdete na zgornjih povezavah.
Vljudno vabljeni, da se ocenjevanja udeležite v čim večjem številu!

četrtek, 14. marec 2019Življenjski prostori žuželk v naravi se zaradi človekovih posegov krčijo, zato so »žuželnjaki«, ki jih pogosto imenujemo kar »hoteli za žuželke«, zanje dobrodošlo zatočišče, prezimovališče ali prostor za gnezdenje. Vanje se naseli veliko žuželk, predvsem divjih čebel samotark, ki v naravi opravljajo pomembno vlogo opraševanja, in jih zato ljudje označujemo kot koristne. Nekatere žuželke se celo hranijo z drugimi, pri ljudeh nezaželenimi žuželkami, ki objedajo kulturne rastline.

Sobo v tem hotelu, ki ga imenujemo tudi »žuželnjak«, rezervirajo NAJRAZLIČNEJŠE VRSTE ŽUŽELK. Z njegovo pomočjo lahko opazuješ tudi njihove vloge v naravi. Obišči kakšnega od 10 hotelov za žuželke v Halozah in poglej ali opaziš divje čebele in čmrlje, tenčičarice, mravlje, hrošče, pikapolonice, stonoge, metulje, vešče, strigalice… Opaziš še katero drugo žival?

Kaj je hotel za žuželke?

Galerija slik hotelov za žuželke v Halozah

Strokovni posvet o divjih opraševalcih - Pestrost opraševalcev za zanesljivo pridelavo hrane (Video)


sreda, 06. marec 2019

Sajenje sadnega drevja - ekstenzivni  travniški sadovnjaki

Ob sajenju sadnega drevja se moramo najprej odločiti za primerno lego, kjer bomo posadili sadno drevo. Za sadilno mesto izberemo nekoliko nagnjeno  lego na primerno globokih tleh (vsaj 50-60 cm). Izogibamo se sajenja sadnih dreves v  dolini, tako zaradi možnosti višje podtalnice, kot tudi večje verjetnosti za spomladansko in zimsko pozebo.

V primeru sajenja sadnih sadik cepljenih na sejance le to pomeni da bo sadno drevo veliko in temu primerne morajo biti tudi  razdalje sajenja. Pri obnovi travniških sadovnjakov so te dimenzije najmanj 8m x 8 m do 10m x 10m. Tako se od  objektov odmaknemo za  8-10 metrov  in od robov parcele vsaj za 4-5 metrov. Pred sajenjem opravimo razmero sadilnih razdalj nasada in označimo lokacijo sadilne jame.

Sadilne razdalje in odmik od objektov in sosednjih parcel

Sadilno jamo je priporočljivo izkopati vsaj v velikosti  1 meter krat 1 meter  do globine vsaj 60 cm. Pri tem pazimo,  da zgornjo rodovitno plast do globine 20- 30 cm  izkopljemo in nasujemo  ob jami. Rodovitna prst v naravi nastaja s preperevanjem – trohnenjem  organskih ostankov (ostanki rastlin in organizmov).   Spodnjo plast od 30 do 60 cm pognojimo s primerno količino  preperelega gnoja ali komposta in prekopljemo do globine 60 cm.

Izkop sadilne jame
Načeloma je primernejše sajenje v jeseni, saj se preko zime sadika že dobro vkorenini in spomladi takoj prične z rastjo. Je pa v pozni jeseni (novembra) težje najti  vremensko primerne dneve, ko je zemljišče primerno za sajenje. V izkopano jamo po zgoraj navedenih navodilih zabijemo oporni kol, ki je od mesta sadike oddaljen 10 cm.  Tik pred sajenje pregledamo  sadiko  in odrežemo poškodovane korenine in korenine namočimo v kalež, ki smo ga pripravili iz mešanice svežega govejega blata, vode in zemlje.  Ob sadilni kol postavimo sadiko in pri tem  pod korenine nasujemo toliko zemlje,  da je sadika posajena tako kot je bila v drevesnici. Cepljeno mesto mora biti vsaj 10 – 15 cm nad zemljo. V kolikor sadimo v mrežo,  ki sadiko ščiti pred voluharjem,  je potrebno sadiko postaviti v mrežo in jo zasuti s primerno sipko zemljo in nato dokončno namestiti zaščitno mrežo. Posebej pozorni moramo biti na globino sajenja, da sadike ne posadimo pregloboko.  Pri sajenju pazimo,  da  korenine sadike vedno prekrijemo s rodovitno zemljo, dobro zahodimo in  šele na to dodamo preperel gnoj ali kompost. Nato skoraj do konca zasujemo sadilno jamo.  Posajeno sadiko temeljito zalijemo  (vsaj 10 – 20 l vode) in jo do konca zasujemo s sipko zemljo.

Sajenje
Vzgojna  rez  sadik  sadnega  drevja  za  vzpostavitev  visokodebelnega travniškega sadovnjaka
Pri posajenih sadikah je treba že drugo leto začeti z vzgojno rezjo in oblikovanjem krošnje oblikovati v visokodebelna drevesa.  V zimskem mirovanju dreves je potrebno opraviti zimsko rez, najprimernejši čas obrezovanja pečkarjev (hruška, jablana, nešpelja in skorš) in koščičarjev (sliva, češnja) je januarja in meseca februarja. Kasneje v času brstenja sredi marca sledi še odstranjevanje stranskih brstov. Za koščičarje (slive, češnje)  je pomembno, da jih obrezujemo v suhem vremenu. Orehe obrezujemo v mesecu avgustu.

Oblikovanje sadik v prvih treh letih
Višina debla na visokodebelnih travniških sadovnjakih je 1,5 m, lahko tudi višje, odvisno od tega, katere domače živali se pasejo ali zadržujejo pod drevesi.

Nižje sadike, obraščene ali neobraščene
V prvih treh letih bo prišlo deblo na višino prvih ogrodnih vej. Sadikam, ki še niso dosegle želene višine debla (npr. 1,5 m), jim v času zimskega mirovanja (januarja  in februarja) vse stranske veje odrežemo tik ob deblu. Če ima sadika več vrhov, se odločimo samo za enega, in sicer izbiramo tako, da sadiko ravnamo. Izbrani enoletni poganjek v vrhu prikrajšamo vsaj za 30 % prirastka. V času brstenja (marec) na vrhu sadike pustimo samo zgornja dva brsta. Vse ostale pod njima pa odstranimo se do tal. Brste čistimo čez celo leto oz. ne dovolimo da zrastejo stranske veje, ker jih še ne želimo, saj so v nižjem položaju prvih ogrodnih vej.

Višje obraščene sadike
Če imamo sadiko visoko 2 m in več, jo prikrajšamo na višini debla. V času brstenja pustimo zgornja dva brsta ter odstranimo 3 do 4 brste pod njima. Nižje pustimo 5-6 brstov, iz katerih pričakujemo, da se razvijejo prve ogrodne veje.
Ko imamo sadiko, ki ima že nastavljene prve ogrodne veje, se odločimo za 3 do 5 enakomerno razporejenih stranskih poganjkov in jih enako prikrajšamo za 30 %. Obtežimo jih in jih tako upognemo navzdol, vendar ne več kot pod kotom 45. Raje pustimo malo višje, recimo pod kotom 50–55.

Kasneje, v času brstenja, na vseh vejah ponovimo odstranjevanje stranskih brstov, in sicer tako, da zgornji brst ostane, odstranimo pa 3 do 4 brste pod njim.

Vzgojna rez visokodebelnega sadovnjaka

torek, 05. februar 2019


Po 1. delavnici, kjer smo skupaj z vami kmetijami, potenicalnimi deležniki za predelavo mleka, mesa in sadja ter potencialnimi odkupovalci končnih izdelkov, pregledali obstoječe stanje v Halozah in postavili izhodišča za mreženje kakovostnih produktov iz suhih travišč v treh oskrbnih verigah, nadaljujemo z delavnico, na kateri želimo skupaj z vami in vašimi predlogi oblikovati vizijo razvoja in trženja produktov iz Haloz. Kakšne želimo videti Haloze s suhimi travišči v letu 2025?

Vabljeni v četrtek, 14. 02. 2019 ob 13. uri v Okrepčevalnici Zelena Dolina, 2289 Stoperce 35a.

Predstavitev in potrditev Modela razvoja in trženja ponudbe s kmetij iz
Haloz za 3 vzpostavljene verige ponudnikov:
- veriga meso in mesni izdelki iz Haloz,
- veriga mleko in mlečni izdelki iz Haloz,
- veriga sadje/zelišča in tovrstni izdelki iz Haloz z nastavki, prodajna
mesta, logistika, promocijske aktivnosti.

Vabilo in program 2. delavnice (pdf)Tržne cene 23. teden (03.06. – 09.06.2019)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
5,68 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,41 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,31 € ↓ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,38 € ↑ D - trupi krav
3,30 € ↓ E - trupi telic

Največkrat obiskano