ponedeljek, 26. april 2021


V letošnjem letu bo 30. aprila po Evropi prvič potekal  "Dan travniških sadovnjakov". Z obeleževanjem tega dne poudarjamo pomen ohranjanja biotske pestrosti rastlinskih in živalskih vrst ter širši družbeni pomen, ki ga imajo travniški sadovnjaki v evropskem prostoru. Na pobudo Biotehniške fakultete  in Zveze sadjarskih društev Slovenije bomo tudi v Sloveniji  obeležili Dan travniških sadovnjakov.

Naravni park Haloze - Čerinovo se pridružuje pobudi Dan travniških sadovnjakov, ki ga bomo obeležili v petek, 30. 4. 2021 med 14.30 uro in 17. uro v Naravnem parku Haloze - Čerinovo (Trdobojci 34b, 2285 Zgornji Leskovec). 

Predstavili bomo pomen agroekoloških načel v visokodebelnih sadovnjakih ter izvedli prostovoljno akcijo s prikazom zaščite sadnih dreves na pašniku.

Udeležbo je potrebno predhodno najaviti na info@halo.si ali 02 795 32 00, ter upoštevati Ukrepe za zajezitev širjenja okužb (Navodila NJIZ), ki bodo veljala na termin dogodka. 


Pobuda za posredovanje vsebin o visokodebelnih travniških sadovnjakih slovenski javnosti (Sporočilo za javnost)

Program ob vseevropskem dnevu travniških sadovnjakov v Slovenijipetek, 30. oktober 2020Projekt LIFE TO GRASSLANDS smo pričeli izvajati proti koncu leta 2015 skupaj s partnerji na območjih Kuma, Haloz, Pohorja in Gorjancev. 

Naloge PRJ HALO so bile usmerjene predvsem na delovanje, izvajanje aktivnosti in doseganje rezultatov na območju Haloz, kjer je v projekt in s tem v dolgoročno upravljanje po smernicah projekta vključenih več kot 220 ha površin.

Zahvaljujemo se vodilnemu partnerju Zavodu RS za varstvo narave, ki je skrbel za odlično koordinacijo aktivnosti in medsebojnih komunikacij, tako da smo tekom petih let izvedli vse predvidene aktivnosti, na nekaterih področjih presegli pričakovane rezultate, stkali odlične vezi tako partnerji med seboj kot tudi partnerji s številnimi kmetijami in drugimi akterji na lokalnih območjih. 

Še posebej se zahvaljujemo vodji projekta dr. Niki Debeljak in njenim sodelavcem za kooperativnost, potrpežljivost in veliko strokovnost. Prav tako hvala projektnim partnerjem za odlično sodelovanje. Posebna zahvala pa gre vsem v projekt vključenim kmetijam na območju Haloz, lokalnim skupnostim, številnim društvom in drugim organizacijam za izjemno kooperativnost in sodelovanje. Vse rezultate projekta smo lahko dosegli le skupaj in tako prispevali k ohranjanju biodiverzitete na suhih haloških traviščih.

O rezultatih projekta lahko preberete tukaj. Projekt se s koncem oktobra 2020 zaključuje, naše sodelovanje pa se nadaljuje...

nedelja, 4. oktober 2020


Ob svetovnem dnevu živali, se v Naravnam parku Haloze - Čerinovo pridružujemo akciji ozaveščanja javnosti o ogroženih in skoraj izumrlih živalskih vrstah. Živali imajo zelo pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju.


Ob trenutni situaciji COVID - 19 smo se odločili, da v letu 2020 v mesecu oktobru pričnemo z digitalno promocijo živali, ki jim omogočamo dobro počutje v Naravnem parku Haloze - Čerinovo. Ko bodo razmere omogočale druženje in obiske, pa bomo z veseljem sprejemali organizirane skupine ali posameznike v Naravnem parku Haloze - Čerinovo.

V Naravnem parku Haloze - Čerinovo se pasejo živali v sklopu Pašne skupnosti Haloze; in sicer govedo kmetije Jerneja Šmigoca. Paša v hribovitem svetu ima določene posebnosti. Z vidika ekološke reje živali se uveljavlja obročna kontrolirana paša in pašno košni sistem rabe strmih površin. V takem okolju svoja prebivališča najdejo številne ptice in različne žuželke. V naslednjih letih predvidevamo uvedbo mešane paše drobnice, goveda in oslov, kar bo omogočilo nadaljnji pospešen razvoj biodiverzitete pri rastlinah in živalih v prostoru. 

Postavili smo velik Hotel za žuželke, ki daje dom številnim različnim žuželkam opraševalkam. V parku se nahaja tudi čebelnjak. Za dobro počutje čebel skrbi Čebelarstvo Mitja Šibila s.p.
V letu 2020 je bil zasajen visokodebelni sadovnjak z več kot 200 sadnimi drevesi različnih sort jabolk, hrušk, češenj, skorša in nešplje. Z ostalimi več kot sto kmetijami, ki upravljajo s suhimi travišči na območju Haloz, pa je vzpostavljen model souporabe skupne kmetijske opreme, kot so kosilnice na nitko, gorske kosilnice in prikolice za prevoz živih živali.

Katalog produktov iz suhih travišč se nahaja tukaj


Za več informacij o možnostih predstavitve in obiska Naravnega parka Haloze - Čerinovo se obrnite na upravljalca Naravnega parka Haloze - Čerinovo.

Upravljalec parka:

PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro
Cirkulane 56
2282 Cirkulane
T: 02 795 32 00
e: info@halo.si

kontaktna oseba:
Jernej Golc 

ponedeljek, 3. avgust 2020

V petek, 31.7.2020 je bila na kmetiji Hronek Rafaela v Stopercah predana v souporabo več kmetijam še 3. gorska kosilnica znamke AEBI. To kosilnico bo skupaj uporabljalo 7 kmetij, na dobrih 20 hektarjih.
Dve gorski kosilnici sta bili kmetijam predane v souporabo že v letu 2018, in sicer z eno upravlja Janez Jančič iz Starega Grada (Makole), z drugo pa Jožef Drevenšek iz Trdobojc (Zgornji Leskovec).
Skupno torej kmetije kosijo z gorskimi kosilnicami več kot 60 ha površin, ki so vključene v projekt LIFE TO GRASSLANDS.
Več utrinkov iz usposabljanja za delo z gorsko kosilnico si lahko ogledate TUKAJ.

petek, 24. julij 2020

V četrtek, 23.7.2020 je v Naravnem parku Haloze - Čerinovo potekala slavnostna predaja prikolic za prevoz živih živali v souporabo kmetijam, ki so vključene v projekt LIFE TO GRASSLANDS.

Na območju celotnih Haloz so kmetijam na razpolago prikolice različnih velikosti:
- mala prikolica (avtoprikolica) za prevoz drobnice (upravljavec Jože Vovk, Makole)
- mala prikolica (avtoprikolica) za prevoz drobnice (upravljavec PRJ Halo, Cirkulane)
- srednja prikolica (priklop za avto) za prevoz 1-2 govedi (upravljavec Dušan Topolovec, Stoperce)
- večja prikolica (traktorska) za prevoz 5-10 govedi (upravljavec Dejan Lorber, Stoperce)
 
Prikolico si kmetija (ki je s sporazumom vključena v projekt LIFE TO GRASSLANDS) lahko izposodi na način, da kontaktira upravljavca (ali PRJ Halo) in se z njim dogovori za termin in kraj prevzema. Pri uporabi je odgovornost vsakokratnega uporabnika, da s prikolico ravna kot skrben gospodar in jo vrne nepoškodovano ter očiščeno in razkuženo, da je pripravljena na ponovno uporabo.

V okviru slavnostne predaje prikolic so bili predstavljeni tudi doseženi rezultati projekta LIFE TO GRASSLANDS, ki se je začel izvajati 2015 in se z letošnjim letom zaključuje. Kot ena izmed zadnjih aktivnosti, pa je bila predstavljena tudi Razvojno-ekonomska študija za kolektivno blagovno znamko suhih travišč iz Haloz.

Sporočilo za javnost si lahko preberete TUKAJ.

Več informacij o projektu in njegovih rezultatih pa si lahko ogledate TUKAJ.


Več utrinkov z dogodka si lahko ogledate tukaj.

ponedeljek, 20. julij 2020

Partnerji projekta LIFE TO GRASSLANDS vabijo na 
tiskovno konferenco s slavnostno predajo 
prikolic za prevoz živih živali v souporabo kmetijam
vključenih v projekt LIFE TO GRASSLANDS
Projekt LIFE TO GRASSLANDS – Življenje traviščem se izvaja na območju Haloz od novembra 2015 in se z letošnjim letom zaključuje. Ena od številnih aktivnosti je tudi nabava prikolic za prevoz živine med pašniki za kmetije. Prikolice bodo predane upravljavcem in bodo v souporabi za preostale kmetije vključene v projekt.

Slavnostno predajo omenjene opreme v uporabo bomo izvedli
v Naravnem parku Haloze – Čerinovo (ki je še v fazi vzpostavitve – Trdobojci 34b)
v četrtek, 23.7.2020 ob 10. uri.

Program:
- Uvodni pozdrav
mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor ZRSVN, 
Andrej Rebernišek, KGZS Zavod Ptuj

- Predstavitev doseženih rezultatov projekta LIFE TO GRASSLANDS
dr. Nika Debeljak, Zavod RS za varstvo narave

- Predstavitev pridobljene opreme in model njene souporabe
Jernej Golc, PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro

- Možnosti uporabe izvedenih ukrepov projekta in razvojno ekonomske študije 
za kolektivno blagovno znamko suhih travišč
(usmeritvene možnosti nadaljnjega razvoja projekta)
Predstavniki KGZS Zavoda Ptuj, PRJ Halo, ZRSVN 

Vabilo najdete TUKAJ.

ponedeljek, 1. junij 2020


V sklopu projektne akcije C.7 smo v minulem letu zaključili z intenzivnim delom na poskusu osnovanja kolektivne blagovne znamke (KBZ) za izdelke in produkte s suhih travišč z območja Haloz, ki so del omrežja Natura 2000. V času med septembrom 2018 in decembrom 2019 so bile izvedene številne delavnice projektnih partnerjev z zunanjo strokovnjakinjo in delavnice s ključnimi deležniki iz Haloz (kmetije – pridelovalci in predelovalci, gostinci - ponudniki, rokodelci, občine, različna društva, itd.), katerih namen je bil med drugim njihovo medsebojno povezovanje in izobraževanje o pomenu znamčenja kakovostnih izdelkov iz ekstenzivnih travišč in travniških sadovnjakov. Izvedenih je bilo 10 usposabljanj (8-urni in 30-urni tečaji) za predelavo pridelkov (mleko, meso, sadje), povezanih s trajnostno rabo, z namenom povečanja prodaje izdelkov z dodano vrednostjo z malih haloških kmetij. Izvedeni so bili strukturirani intervjuji s ključnimi kmetijami (16) in kmetijskimi svetovalci (5) ter izvedena štiri testna ocenjevanja različnih kategorij izdelkov (mlečni izdelki, mesni izdelki, sadje, zelišča & med ter rokodelski izdelki) s priznanimi zunanjimi strokovnjaki (dr. Janez Bogataj, doc. dr. Mojca Korošec, dr. Tanja Lešnik Štuhec, Tadeja Vodovnik Plevnik …). Z delavnicami (5) za prenos praks smo znanje in izkušnje iz območja Haloz prenesli na druga projektna podobmočja (PPO): PPO Pohorje, PPO Gorjanci in PPO Kum.

Rezultat enoletnega dela je končni izdelek - »RAZVOJNO-EKONOMSKA ŠTUDIJA ZA OHRANJANJE SUHIH TRAVIŠČ NA PROJEKTNEM PODOBMOČJU HALOZE«, ki jo je v sodelovanju s projektnimi partnerji izdelalo podjetje ProVITAL d.o.o. (dr. Tanja Lešnik Štuhec). Študija vsebuje posnetek obstoječega stanja v Halozah, vizijo in akcijski načrt (model) mreženja, logistike in trženja produktov certificiranih s kolektivno blagovno znamko, prav tako pa je pripravljena celotna dokumentacija (pravilniki, podpravilniki, ocenjevalni listi, vloga in prijavnica…) za sistem podeljevanja pravice do uporabe KBZ S haloških bregov/lazov.

Izdelek je kvalitetna osnova za nadaljevanje povezovanja vseh deležnikov na območju Haloz in za nadaljevanje pri ustanavljanju kolektivne blagovne znamke za Haloze.

Projektni partnerji se vsem udeležencem delavnic, delovni skupni in zunanjim strokovnjakom za njihov prispevek najlepše zahvaljujemo.

Študija z izbranimi prilogami je dostopna tukaj.

50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali