ponedeljek, 26. april 2021


V letošnjem letu bo 30. aprila po Evropi prvič potekal  "Dan travniških sadovnjakov". Z obeleževanjem tega dne poudarjamo pomen ohranjanja biotske pestrosti rastlinskih in živalskih vrst ter širši družbeni pomen, ki ga imajo travniški sadovnjaki v evropskem prostoru. Na pobudo Biotehniške fakultete  in Zveze sadjarskih društev Slovenije bomo tudi v Sloveniji  obeležili Dan travniških sadovnjakov.

Naravni park Haloze - Čerinovo se pridružuje pobudi Dan travniških sadovnjakov, ki ga bomo obeležili v petek, 30. 4. 2021 med 14.30 uro in 17. uro v Naravnem parku Haloze - Čerinovo (Trdobojci 34b, 2285 Zgornji Leskovec). 

Predstavili bomo pomen agroekoloških načel v visokodebelnih sadovnjakih ter izvedli prostovoljno akcijo s prikazom zaščite sadnih dreves na pašniku.

Udeležbo je potrebno predhodno najaviti na info@halo.si ali 02 795 32 00, ter upoštevati Ukrepe za zajezitev širjenja okužb (Navodila NJIZ), ki bodo veljala na termin dogodka. 


Pobuda za posredovanje vsebin o visokodebelnih travniških sadovnjakih slovenski javnosti (Sporočilo za javnost)

Program ob vseevropskem dnevu travniških sadovnjakov v Sloveniji50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali