sreda, 10. julij 2019

V Vidovi kleti na Vidmu pri Ptuju je 8. julija 2019 potekal dogodek ob mednarodnem dnevu zadružništva.
Na dogodku so bili predstavljeni nekateri izdelki s haloških suhih travišč, za katere imajo proizvajalci že urejeno registracijo in gredo lahko takoj v prodajo oz. se že prodajajo.

SKLEP FOKUSNE SKUPINE: udeleženci smo se strinjali, da bo potrebno srečanja še ponoviti, da se bodo ideje in iniciativa lahko razvijali ter dosegli namen povečanja prodaje in prepoznavnosti izdelkov iz Haloz. Naloga vseh udeležencev pa je, da do naslednjega srečanja razvijajo svoje ideje in razmislijo o tem kako bi se ponudniki še drugače povezovali in reševali probleme, s katerimi se vsakodnevno srečujejo.

Več informacij in utrinkov z dogodka najdete tukaj.


četrtek, 4. julij 2019

Vabimo vas na priložnostno razstavo o projektu, ki se izvaja tudi na območju Haloz, LIFE TO GRASSLANDS, Življenje traviščem.
Projekt Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji je namenjen vzpostavitvi ugodnega stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih območjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci-Radoha. Vsa štiri območja se soočajo s problemi zaraščanja in opuščanja kmetijske rabe na eni strani in s problemom neustrezne (intenzivne) kmetijske rabe na drugi strani.
Da bi dosegli osnovni namen in cilj projekta, je bilo kreiranih mnogo aktivnosti. Nekaj informacij o projektu je zbranih na priložnosti razstavi. Več informacij pa lahko najdete na spletni strani https://www.travisca.haloze.org/.

Razstavo si bo možno ogledati:

6.7.2019 na dogodku Ovčje kozji bal pred gradom Borl, Dolane 1
8.7. do 19.7.2019 v prostorih Občine Cirkulane
22.7. do 2.8.2019 v prostorih Občine Makole
5.8. do 16.8.2019 v prostorih Občine Zavrč
21.8. do 2.9.2019 v prostorih Občine Majšperk

Vabljeni k ogledu !


50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali