sreda, 29. november 2017V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS vas vabimo na delavnico prikaza rezi visokodebelnih sadnih dreves.

Prikaz rezi bo potekal na kmetiji KUŽNER  na Bolfenku (Jelovice 19, Majšperk) v petek, 8.12.2017 ob 11. uri. Zbirno mesto je pod cerkvijo sv. Bolfenka, pri kmetiji Lončarič (Jelovice 16).

Po delavnici bo potekala prostovoljna akcija sajenja starih sort sadnih dreves, ki bo prav tako potekala na kmetiji KUŽNER, s pričetkom ob 13. uri.

Zaradi organizacije prosimo, da svojo udeležbo sporočite do torka, 5.12.2017 na telefon 02 333 13 77 - Monika Podgorelec (ZRSVN MB) ali na elektronski naslov monika.podgorelec@zrsvn.si.

Vabilo na delavnico prikaza rezi visokodebelnih sadnih dreves in več informacij najdete TUKAJ.

Vabilo na prostovoljno akcijo sajenja starih sadnih sort in več informacij pa najdete TUKAJ.

Zaradi napovedanega slabega vremena delavnica in prostovoljna akcija odpadeta.

sreda, 25. oktober 2017

Zavod RS za varstvo narave, KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj in Podeželsko razvojno jedro PRJ Halo

vas vabimo na

2. PROSTOVOLJNO AKCIJO ČIŠČENJA ZARAŠČENIH TRAVIŠČ V HALOZAH


KDAJ? sobota, 4. november 2017, ob 9. uri
KJE? v Sedlašku, pri hiši št. 37
ZBIRNO MESTO: Podlehnik (8b), parkirišče ob trgovini  Market Žerak ob 9. uriVabilo najdete TUKAJ.


Utrinki s spomladanske čistilne akcije:


petek, 22. september 2017


Drugo srečanje partnerjev projekta LIFE TO GRASSLANDS je potekalo v četrtek in petek, 21. in 22.9.2017 v Dobovcu na KUMu. Gostitelj je bil projektni partner Krajevna skupnost Dobovec. V plenarnem delu srečanja smo analizirali izvedene aktivnosti projekta. Načrtovane aktivnosti potekajo skladno s terminskim planom projekta in ni bilo zaznati večjih odstopanj. V mesecu oktobru se predvideva dobava prve opreme za pašo kmetijam, ki so že oddale vlogo na javni poziv. Na območju Haloz so trenutno v fazi priprave sporazumi za vključitev v projekt in izdaja odločb 43 kmetijam. V obravnavi pa je nekaj čez 70 kmetij, ki so v fazi prijave na javni poziv na območju Haloz.

Zainteresirane kmetije bodo brezplačno pridobile v petletni najem opremo za pašo govedi ali drobnice, ki vsebuje žico, akacijeve ali kostanjeve kole, izolatorje za pastirja in ostalo potrebno opremo pri postavitvi pastirja (kot so napenjalni izolatorji, ročka z vzmetjo za vrata, napenjalec žice...). Oprema vsebuje tudi dva različna tipa električnih pastirjev ali akumulatorskega pastirja s sončnim panelom ter napajalna korita in cisterne za vodo 1.000 l.

Zaključeno je tudi javno naročilo za izbor dobavitelja gorskih kosilnic in kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Autocommerce s kosilnicami AEBI. Kmetije na območju Haloz, ki obdelujejo zemljišča, ki se nahajajo na habitatnem tipu suhih travišč, se lahko vključijo tudi za souporabo gorskih kosilnic in prikolic za prevoz živih živali. Program upravljanja se predloži na obrazcih, ki so dosegljivi v javnem pozivu za vključitev v projekt LIFE TO GRASSLANDS.

Po plenarnem delu je bil tudi ogled suhih travišč na terenu ter obisk Planinskega doma na Kumu, kjer so nas lepo sprejeli. Tam smo tudi prenočili.


Pogled iz Kuma proti Halozam (Donačka gora, Boč)


Več utrinkov s srečanja je dosegljivih tukaj.
petek, 25. avgust 2017

Objavljen je razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: 

ODSTRANJEVANJE ZARASTI NA PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH (PPO) POHORJE, HALOZE, KUM IN GORJANCI 

v okviru izvajanja projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS –  LIFE14 NAT/SI/000005)


Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

Objava na portalu javnih naročil je TUKAJ.
petek, 26. maj 2017

Objavljen je razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je:

OBREZOVANJE DREVES VISOKODEBELNIH TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV V PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH HALOZE, KUM IN GORJANCI-RADOHA za izvedbo projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS –  LIFE14 NAT/SI/000005).

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.


torek, 18. april 2017

Zavod RS za varstvo narave, 
PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro in  Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 

objavljajo

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV 
V PROJEKT LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005)


Javni poziv je objavljen na internetni strani www.travisca.haloze.org dne 18. 4. 2017 in bo odprt do porabe sredstev (zaključek javnega poziva bo objavljen na internetni strani).

Vlagatelji lahko oddajo vloge za vključitev v aktivnosti projekta za naslednje sklope:
1. sklop A – oprema za skupno uporabo (gorska kosilnica, kosilnica z nitko, prikolica za prevoz živali);
2. sklop B – posamezna uporaba opreme/storitve (pašna oprema za drobnico, pašna oprema za govedo/osle, odstranjevanje zarasti, sadike visokodebelnega sadnega drevja s pripadajočo individualno zaščitno opremo ter pomladitvena rez dreves visokodebelnih travniških sadovnjakov);
3. sklop C – storitve (nakup in najem zemljišč).

Dodatne informacije o javnem pozivu: 
- po elektronski pošti: life.travisca@haloze.org 
- po telefonu: 02 795 32 00, vsak delovnik med 8.00 in 16.00
- osebno: po predhodni najavi

Več o javnem pozivu in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vse, ki želite izvedeti več o projektu LIFE TO GRASSLANDS in o tem kako oddati vlogo za vključitev v projekt, vas vabimo, da se udeležite informativnih delavnic, ki bodo:

- v četrtek, 4.5.2017 ob 10. uri v Konferenčni dvorani občine Majšperk (Majšperk 39) in
- v torek, 9.5.2017 ob 19. uri v prostorih Turističnega društva Klopotec Leskovec (Zg. Leskovec 10 c)

sreda, 12. april 2017

V torek, 11.4.2017 je v prostorih PRJ HALO potekala tiskovna konferenca s predstavitvijo javnega poziva projekta LIFE TO GRASSLANDS:
- Uvodni pozdrav in otvoritev tiskovne konference, dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave;
- Predstavitev izvajanja projekta LIFE TO GRASSLANDS, dr. Nika Debeljak Šabec, vodja projekta;
- Pomen projekta za območje Haloz v sklopu NATURE 2000, Simona Kaligarič ZVRSN, območna enota Maribor;
- Pomen projekta za kmetijska gospodarstva v Halozah, Peter Pribožič, KGZ Ptuj, partner v projektu;
- Predstavitev Javnega poziva projekta LIFE TO GRASSLANDS za ohranjaje suhih travišča, Jernej Golc, PRJ Halo, partner v projektu.

Javni poziv za vključitev v projekt bo objavljen v torek, 18.4.2017.

Več informacij in predstavitev javnega poziva se nahaja tukaj.


---

Po predstavitvah je sledil terenski ogled:
- kmetije Bedrač Slatina,
- kmetije Hemetek Cirkulane,
- Sv. Ana pri Borlu.

ponedeljek, 10. april 2017

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS,
Življenje traviščem, bo od dne, 18.4.2017 na portalu www.travisca.haloze.org
objavljen poziv za vključitev v projektne aktivnosti
ohranjanja suhih travišč Haloz.

Razpis bo objavil partner projekta PRJ HALO skupaj z Zavodom RS za varstvo narave in Kmetijsko gozdarskim zavodom Ptuj.

Javni poziv bo razdeljen v tri sklope glede na vsebine/aktivnosti potrebne za trajnostno upravljanje suhih travišč, v okviru katerih bodo kmetijska gospodarstva, društva, občine lahko kandidirali za vključitev svojih zemljišč v aktivnosti projekta (odstranjevanje zaraščenosti, ekstenzivna paša in košnja ter zakup in odkup zemljišč).

Prijavitelj ob oddaji vloge, za posamezen sklop posebej, določi površine za:
SKLOP A - oprema za skupno uporabo (gorske kosilnice, kosilnice na nitko, prikolice za živali);
SKLOP B - posamezna uporaba (ograja za drobnico, ograja za govedo/osle, čiščenje zarasti, sadilni material z individualno zaščito, obrezovanje starih sadnih dreves visokodebelnih sadovnjakov);
SKLOP C - odkup/najem zemljišč.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Ob pozivu bodo objavljeni tudi prijavni obrazci in navodila za prijavo.
Več informacij o javnem pozivu in pogojih prijave lahko potencialni prijavitelji dobijo na PRJ HALO: life.travisca@haloze.org, T: 02 795 32 00.

Organizirane bodo tudi delavnice predstavitve poziva, za katere bodo datumi objavljeni na oglasnih deskah občin ter na www.travisca.haloze.org.


sreda, 22. marec 2017

Zavod RS za varstvo narave in KGZS Zavod Ptuj vabita na delavnici s predstavitvijo rezi visokodebelnih dreves in projekta LIFE to Grasslands, ki bosta potekali

v četrtek, 23.3.2017 ob 10. uri na kmetiji Lončarič v Majšperku (Jelovice 16, 2322 Majšperk)

 in 

v petek, 24.3.2017 ob 10. uri na kmetiji Jožeta Vovka v Makolah (Stari grad 83, 2321 Makole)


Praktičen prikaz rezi visokodebelnih dreves bo opravil strokovni sodelavec Srečko Rajh ing. agr. iz KGZS Zavoda Ptuj, Kmetijska svetovalna služba.


Vabilo na delavnico v Majšperku

Vabilo na delavnico v Makolahponedeljek, 20. februar 2017

1. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih suhih travišč v Halozah, je bila
v soboto, 18. februarja 2017 na območju Zgornjega Leskovca. Očistili smo približno 1,7ha suhih travišč na katerih se bo paslo govedo iz bližnje kmetiji v Velikem Okiču.
Naslednja akcija je predvidena za jesen 2017.

četrtek, 16. februar 2017
KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj in Zavod RS za varstvo narave Maribor organizirata predavanji, na katerih bo predstavljeno:
- novosti in predstavitev ukrepa kmetijske politike, aktualni in planirani razpisi v letu 2017, uveljavljanje škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe ter predstavitev uredbe o krčenju zaraščenih površin v Halozah
- projekt LIFE to Grasslands - možnosti za vključitev kmetov

Predavanji bosta potekali:
- v četrtek, 23.2.2017 ob 9. uri v Gasilskem domu v Zgornjem Leskovcu
- v petek, 24.2.2017 ob 9. uri v Domu krajanov Stoperce

Vabilo na predavanje v Zg. Leskovcu.
Vabilo na predavanje v Stopercah.

ponedeljek, 13. februar 2017

Zavod RS za varstvo narave, KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj in
Podeželsko razvojno jedro PRJ Halo
vabimo na 

1. PROSTOVOLJNO AKCIJO

čiščenja zaraščajočih suhih travišč v Halozah, ki bo
v soboto, 18. februarja 2017.

Zbirališče je na parkirišču ob cerkvi v Zgornjem Leskovcu ob 9.00 uri.

Aktivnost se bo odvijala v okviru aktivnosti projekta Life to grasslands (ŽIVLJENJE TRAVIŠČEM).


Akcija bo predvidoma trajala od 9. do 14. ure.

Prosimo, da svojo udeležbo na prostovoljni akciji, potrdite na elektronski naslov
monika.podgorelec@zrsvn.si ali na tel. št. 02/ 333-13-77, do četrtka 16. 2. 2017.

V primeru slabega vremena se prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč prestavi za 14 dni,
torej na soboto, 4. 3. 2017.

Več informacij o namenu in poteku prostovoljne akcije ter zemljevid s prikazom zbirališča in območja čiščenja najdete TUKAJ.
Hoteli za žuželke

Hoteli za žuželke

ARHIVA OBJAV

50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali