petek, 11. januar 2019


V četrtek, 20. decembra smo v sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS na Turistični kmetiji Kozarčan v Cirkulanah s pomočjo delavnice, prvič skupaj iskali možne prodajne poti za proizvode in produkte suhih travišč na območju Haloz in tako skušali poiskati možnosti za vzpostavitev kolektivne blagovne znamke za imenovane produkte na območju Haloz. Na prvo skupno delavnico so vabljene vse kmetije, ki so vključene v projekt in upravljajo s suhimi travišči kot tudi deležniki, ki bi sodelovali pri proizvodnih procesih (meso, mleko, sadje) ali vzpostavitvi prodajnih poti in upravljanju ter promociji kolektivne blagovne znamke za območje Haloz.

Gradivo z delavnice (.pdf): Analiza potencialov za oblikovanje strokovnih podlag za kolektivno blagovno znamko za produkte iz suhih travišč na območju Haloz.

Sporočilo za javnost (.pdf): Haloze - kolektivna blagovna znamka za produkte iz suhih travišč

Naslednja delavnica bo izvedena v četrtek, 14.2.2019.
Hoteli za žuželke

Hoteli za žuželke

50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali