Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo in objavljanje podatkov o količinah in cenah določenih kmetijskih pridelkov ali živil na reprezentativnih trgih. Cene se tedensko pošiljajo tudi Evropski Komisiji.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obdeluje in objavlja podatke med drugim tudi za za goveje in ovčje meso in sadje.


Pojasnila k objavljenim tržnim cenam za goveje meso
Reprezentativni trg za poročanje so klavnice, ki letno zakoljejo več kot 4.000 glav govedi in za lastne potrebe odkupijo več kot 1.000 glav govedi, starejših od 12 mesecev, in pa fizične ali pravne osebe, ki so v preteklem letu za lastne potrebe dale v zakol v klavnico več kot 1.500 glav govedi, starejših od 12 mesecev
Količina zakola in cena sta izražena na hladno maso. Ceni so prišteti povprečni transportni stroški, ki so 6,63 EUR/100 kg hladne mase.
Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa


Pojasnila k objavljenim tržnim cenam za ovčje meso
Za reprezentativni trg za poročanje ovčjega mesa se štejejo klavnice, ki zakoljejo več kot 400 živali vrste ovc na leto.
Pravilnik o tržno informacijskem sistemu trga ovčjega mesa


Pojasnila k objavljenim tržnim cenam za sadje
Reprezentativni trg predstavljajo pridelovalci sadja, ki imajo v Registru kmetijskih gospodarstev  vpisanih površin najmanj:
- 3 ha breskev ali
- 5 ha hrušk ali
- 10 ha jabolk ali
- 5 ha jagod.

Pridelovalci oziroma organizacije pridelovalcev sadja sporočajo količine prodanega sadja, če dnevna količina kakovostnega razreda I presega 300 kg, (cene so brez DDV) in sicer za:
- jabolka
- hruške
- breskve
- jagode
Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg s svežim sadjem50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali