petek, 30. oktober 2020Projekt LIFE TO GRASSLANDS smo pričeli izvajati proti koncu leta 2015 skupaj s partnerji na območjih Kuma, Haloz, Pohorja in Gorjancev. 

Naloge PRJ HALO so bile usmerjene predvsem na delovanje, izvajanje aktivnosti in doseganje rezultatov na območju Haloz, kjer je v projekt in s tem v dolgoročno upravljanje po smernicah projekta vključenih več kot 220 ha površin.

Zahvaljujemo se vodilnemu partnerju Zavodu RS za varstvo narave, ki je skrbel za odlično koordinacijo aktivnosti in medsebojnih komunikacij, tako da smo tekom petih let izvedli vse predvidene aktivnosti, na nekaterih področjih presegli pričakovane rezultate, stkali odlične vezi tako partnerji med seboj kot tudi partnerji s številnimi kmetijami in drugimi akterji na lokalnih območjih. 

Še posebej se zahvaljujemo vodji projekta dr. Niki Debeljak in njenim sodelavcem za kooperativnost, potrpežljivost in veliko strokovnost. Prav tako hvala projektnim partnerjem za odlično sodelovanje. Posebna zahvala pa gre vsem v projekt vključenim kmetijam na območju Haloz, lokalnim skupnostim, številnim društvom in drugim organizacijam za izjemno kooperativnost in sodelovanje. Vse rezultate projekta smo lahko dosegli le skupaj in tako prispevali k ohranjanju biodiverzitete na suhih haloških traviščih.

O rezultatih projekta lahko preberete tukaj. Projekt se s koncem oktobra 2020 zaključuje, naše sodelovanje pa se nadaljuje...

50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali