petek, 25. januar 2019


V sklopu projekta : LIFE TO GRASSLANDS - LIFE14 NAT/SI/000005 zbiramo ponudbe za izkop sadilnih jam, sajenje sadnega drevja in postavitev ograje za drobnico, v KO 488 Trdobojci, KO 489 Mala Varnica in  KO 492 Gruškovje.
Popis del je narejen po sklopih; ponudbo lahko oddate za posamezen sklop ali za vse kot celoto.

Sklop 1: Izkop sadilnih jam na lokaciji, zakoličeni s strani naročnika.
Sklop 2: Sajenje sadnega drevja v naprej pripravljene sadilne jame po navodilih v prilogi 1.
Sklop 3: Postavitev ograje za drobnico/govedo po navodilih v prilogi št 2 in 3.

Ponudbo pošljite na priloženem obrazcu (Priloga 5) v zaprti kuverti do torka, 12. 2. 2019 do 12. ure na naslov PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, s pripisom »Ne odpiraj- ponudba za postavitev ograje LIFE TO GRASSLANDS.«

Odpiranje ponudb bo javno, 12.2.2019 ob 12.30 na naslovu naročnika.

Za dodatne informacije smo dosegljivi do 7.2.2019, od ponedeljka do petka, na telefon 02 795 32 00 od 8.00 do 16.00 ure ali po e pošti na life.travisca@haloze.org. 

Do 7.2.2019 je po predhodnem dogovoru možen tudi ogled na terenu.

Celotni tekst povabilo k zbiranju ponudb
Priloga 1: Navodila za sajenje sadnega drevja
Priloga 2: Ograja za drobnico/govedo N5
Priloga 3: Električna ograja za pašnik
Priloga 4: Popis materiala za ograjo
Priloga 5: Obrazec za ponudbo

Hoteli za žuželke

Hoteli za žuželke

50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali