petek, 30. oktober 2020Projekt LIFE TO GRASSLANDS smo pričeli izvajati proti koncu leta 2015 skupaj s partnerji na območjih Kuma, Haloz, Pohorja in Gorjancev. 

Naloge PRJ HALO so bile usmerjene predvsem na delovanje, izvajanje aktivnosti in doseganje rezultatov na območju Haloz, kjer je v projekt in s tem v dolgoročno upravljanje po smernicah projekta vključenih več kot 220 ha površin.

Zahvaljujemo se vodilnemu partnerju Zavodu RS za varstvo narave, ki je skrbel za odlično koordinacijo aktivnosti in medsebojnih komunikacij, tako da smo tekom petih let izvedli vse predvidene aktivnosti, na nekaterih področjih presegli pričakovane rezultate, stkali odlične vezi tako partnerji med seboj kot tudi partnerji s številnimi kmetijami in drugimi akterji na lokalnih območjih. 

Še posebej se zahvaljujemo vodji projekta dr. Niki Debeljak in njenim sodelavcem za kooperativnost, potrpežljivost in veliko strokovnost. Prav tako hvala projektnim partnerjem za odlično sodelovanje. Posebna zahvala pa gre vsem v projekt vključenim kmetijam na območju Haloz, lokalnim skupnostim, številnim društvom in drugim organizacijam za izjemno kooperativnost in sodelovanje. Vse rezultate projekta smo lahko dosegli le skupaj in tako prispevali k ohranjanju biodiverzitete na suhih haloških traviščih.

O rezultatih projekta lahko preberete tukaj. Projekt se s koncem oktobra 2020 zaključuje, naše sodelovanje pa se nadaljuje...

nedelja, 4. oktober 2020


Ob svetovnem dnevu živali, se v Naravnam parku Haloze - Čerinovo pridružujemo akciji ozaveščanja javnosti o ogroženih in skoraj izumrlih živalskih vrstah. Živali imajo zelo pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju.


Ob trenutni situaciji COVID - 19 smo se odločili, da v letu 2020 v mesecu oktobru pričnemo z digitalno promocijo živali, ki jim omogočamo dobro počutje v Naravnem parku Haloze - Čerinovo. Ko bodo razmere omogočale druženje in obiske, pa bomo z veseljem sprejemali organizirane skupine ali posameznike v Naravnem parku Haloze - Čerinovo.

V Naravnem parku Haloze - Čerinovo se pasejo živali v sklopu Pašne skupnosti Haloze; in sicer govedo kmetije Jerneja Šmigoca. Paša v hribovitem svetu ima določene posebnosti. Z vidika ekološke reje živali se uveljavlja obročna kontrolirana paša in pašno košni sistem rabe strmih površin. V takem okolju svoja prebivališča najdejo številne ptice in različne žuželke. V naslednjih letih predvidevamo uvedbo mešane paše drobnice, goveda in oslov, kar bo omogočilo nadaljnji pospešen razvoj biodiverzitete pri rastlinah in živalih v prostoru. 

Postavili smo velik Hotel za žuželke, ki daje dom številnim različnim žuželkam opraševalkam. V parku se nahaja tudi čebelnjak. Za dobro počutje čebel skrbi Čebelarstvo Mitja Šibila s.p.
V letu 2020 je bil zasajen visokodebelni sadovnjak z več kot 200 sadnimi drevesi različnih sort jabolk, hrušk, češenj, skorša in nešplje. Z ostalimi več kot sto kmetijami, ki upravljajo s suhimi travišči na območju Haloz, pa je vzpostavljen model souporabe skupne kmetijske opreme, kot so kosilnice na nitko, gorske kosilnice in prikolice za prevoz živih živali.

Katalog produktov iz suhih travišč se nahaja tukaj


Za več informacij o možnostih predstavitve in obiska Naravnega parka Haloze - Čerinovo se obrnite na upravljalca Naravnega parka Haloze - Čerinovo.

Upravljalec parka:

PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro
Cirkulane 56
2282 Cirkulane
T: 02 795 32 00
e: info@halo.si

kontaktna oseba:
Jernej Golc 

ponedeljek, 3. avgust 2020

V petek, 31.7.2020 je bila na kmetiji Hronek Rafaela v Stopercah predana v souporabo več kmetijam še 3. gorska kosilnica znamke AEBI. To kosilnico bo skupaj uporabljalo 7 kmetij, na dobrih 20 hektarjih.
Dve gorski kosilnici sta bili kmetijam predane v souporabo že v letu 2018, in sicer z eno upravlja Janez Jančič iz Starega Grada (Makole), z drugo pa Jožef Drevenšek iz Trdobojc (Zgornji Leskovec).
Skupno torej kmetije kosijo z gorskimi kosilnicami več kot 60 ha površin, ki so vključene v projekt LIFE TO GRASSLANDS.
Več utrinkov iz usposabljanja za delo z gorsko kosilnico si lahko ogledate TUKAJ.

petek, 24. julij 2020

V četrtek, 23.7.2020 je v Naravnem parku Haloze - Čerinovo potekala slavnostna predaja prikolic za prevoz živih živali v souporabo kmetijam, ki so vključene v projekt LIFE TO GRASSLANDS.

Na območju celotnih Haloz so kmetijam na razpolago prikolice različnih velikosti:
- mala prikolica (avtoprikolica) za prevoz drobnice (upravljavec Jože Vovk, Makole)
- mala prikolica (avtoprikolica) za prevoz drobnice (upravljavec PRJ Halo, Cirkulane)
- srednja prikolica (priklop za avto) za prevoz 1-2 govedi (upravljavec Dušan Topolovec, Stoperce)
- večja prikolica (traktorska) za prevoz 5-10 govedi (upravljavec Dejan Lorber, Stoperce)
 
Prikolico si kmetija (ki je s sporazumom vključena v projekt LIFE TO GRASSLANDS) lahko izposodi na način, da kontaktira upravljavca (ali PRJ Halo) in se z njim dogovori za termin in kraj prevzema. Pri uporabi je odgovornost vsakokratnega uporabnika, da s prikolico ravna kot skrben gospodar in jo vrne nepoškodovano ter očiščeno in razkuženo, da je pripravljena na ponovno uporabo.

V okviru slavnostne predaje prikolic so bili predstavljeni tudi doseženi rezultati projekta LIFE TO GRASSLANDS, ki se je začel izvajati 2015 in se z letošnjim letom zaključuje. Kot ena izmed zadnjih aktivnosti, pa je bila predstavljena tudi Razvojno-ekonomska študija za kolektivno blagovno znamko suhih travišč iz Haloz.

Sporočilo za javnost si lahko preberete TUKAJ.

Več informacij o projektu in njegovih rezultatih pa si lahko ogledate TUKAJ.


Več utrinkov z dogodka si lahko ogledate tukaj.

ponedeljek, 20. julij 2020

Partnerji projekta LIFE TO GRASSLANDS vabijo na 
tiskovno konferenco s slavnostno predajo 
prikolic za prevoz živih živali v souporabo kmetijam
vključenih v projekt LIFE TO GRASSLANDS
Projekt LIFE TO GRASSLANDS – Življenje traviščem se izvaja na območju Haloz od novembra 2015 in se z letošnjim letom zaključuje. Ena od številnih aktivnosti je tudi nabava prikolic za prevoz živine med pašniki za kmetije. Prikolice bodo predane upravljavcem in bodo v souporabi za preostale kmetije vključene v projekt.

Slavnostno predajo omenjene opreme v uporabo bomo izvedli
v Naravnem parku Haloze – Čerinovo (ki je še v fazi vzpostavitve – Trdobojci 34b)
v četrtek, 23.7.2020 ob 10. uri.

Program:
- Uvodni pozdrav
mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor ZRSVN, 
Andrej Rebernišek, KGZS Zavod Ptuj

- Predstavitev doseženih rezultatov projekta LIFE TO GRASSLANDS
dr. Nika Debeljak, Zavod RS za varstvo narave

- Predstavitev pridobljene opreme in model njene souporabe
Jernej Golc, PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro

- Možnosti uporabe izvedenih ukrepov projekta in razvojno ekonomske študije 
za kolektivno blagovno znamko suhih travišč
(usmeritvene možnosti nadaljnjega razvoja projekta)
Predstavniki KGZS Zavoda Ptuj, PRJ Halo, ZRSVN 

Vabilo najdete TUKAJ.

ponedeljek, 1. junij 2020


V sklopu projektne akcije C.7 smo v minulem letu zaključili z intenzivnim delom na poskusu osnovanja kolektivne blagovne znamke (KBZ) za izdelke in produkte s suhih travišč z območja Haloz, ki so del omrežja Natura 2000. V času med septembrom 2018 in decembrom 2019 so bile izvedene številne delavnice projektnih partnerjev z zunanjo strokovnjakinjo in delavnice s ključnimi deležniki iz Haloz (kmetije – pridelovalci in predelovalci, gostinci - ponudniki, rokodelci, občine, različna društva, itd.), katerih namen je bil med drugim njihovo medsebojno povezovanje in izobraževanje o pomenu znamčenja kakovostnih izdelkov iz ekstenzivnih travišč in travniških sadovnjakov. Izvedenih je bilo 10 usposabljanj (8-urni in 30-urni tečaji) za predelavo pridelkov (mleko, meso, sadje), povezanih s trajnostno rabo, z namenom povečanja prodaje izdelkov z dodano vrednostjo z malih haloških kmetij. Izvedeni so bili strukturirani intervjuji s ključnimi kmetijami (16) in kmetijskimi svetovalci (5) ter izvedena štiri testna ocenjevanja različnih kategorij izdelkov (mlečni izdelki, mesni izdelki, sadje, zelišča & med ter rokodelski izdelki) s priznanimi zunanjimi strokovnjaki (dr. Janez Bogataj, doc. dr. Mojca Korošec, dr. Tanja Lešnik Štuhec, Tadeja Vodovnik Plevnik …). Z delavnicami (5) za prenos praks smo znanje in izkušnje iz območja Haloz prenesli na druga projektna podobmočja (PPO): PPO Pohorje, PPO Gorjanci in PPO Kum.

Rezultat enoletnega dela je končni izdelek - »RAZVOJNO-EKONOMSKA ŠTUDIJA ZA OHRANJANJE SUHIH TRAVIŠČ NA PROJEKTNEM PODOBMOČJU HALOZE«, ki jo je v sodelovanju s projektnimi partnerji izdelalo podjetje ProVITAL d.o.o. (dr. Tanja Lešnik Štuhec). Študija vsebuje posnetek obstoječega stanja v Halozah, vizijo in akcijski načrt (model) mreženja, logistike in trženja produktov certificiranih s kolektivno blagovno znamko, prav tako pa je pripravljena celotna dokumentacija (pravilniki, podpravilniki, ocenjevalni listi, vloga in prijavnica…) za sistem podeljevanja pravice do uporabe KBZ S haloških bregov/lazov.

Izdelek je kvalitetna osnova za nadaljevanje povezovanja vseh deležnikov na območju Haloz in za nadaljevanje pri ustanavljanju kolektivne blagovne znamke za Haloze.

Projektni partnerji se vsem udeležencem delavnic, delovni skupni in zunanjim strokovnjakom za njihov prispevek najlepše zahvaljujemo.

Študija z izbranimi prilogami je dostopna tukaj.

ponedeljek, 13. april 2020

V sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS so bila razvita tudi priporočila za postavitev električnih ograj za pašnik za rejo drobnice, goveda ali oslov. Nastalo je več različnih gradiv, foto in video materiala. Na terenu je bilo izvedenih tudi več delavnic za postavitev ograje. Na projektnih območjih je že postavljenih več različnih ograj in so različne dobre prakse postavitve, ki si jih je možno ogledati na terenu pri posamezni kmetiji. Kmetije se srečujejo z različnimi problemi pri sami izvedbi postavitve zato je potrebna iznajdljivost posameznika in prilagoditev načrtovane postavitve glede na strukturo tal (lapor, kamen, ipd...) ter razgibanost terena (strmina, depresije, neraven teren, ipd...).
sreda, 8. april 2020

V Naravnem parku Haloze - Čerinovo so se nam pridružile tudi čebelice. S čebelnjakom upravlja Čebelarstvo Mitja Šibila s.p.

Čebele so že pričele z opraševanjem obstoječih starih dreves in zaščitenih vrst orhidej v parku in okolici. V prihodnjih letih, ko bodo začela cveteti tudi letos posajena sadna drevesa, pa bodo imele še več dela in pomembno poslanstvo. 

Pri razvoju kolektivne blagovne znamke izdelkov iz suhih travišč v Halozah je tudi med vključen v kratko verigo sadje: med in izdelki iz medu. 

Upajmo, da bo letos kljub vsem vsakodnevnim težavam dobro medeno leto. 

Utrinke čebelnjaka si lahko ogledate tukaj.sreda, 25. marec 2020

V Naravnem parku Haloze Čerinovo v Trdobojcih je posajeno več kot 200 visokodebelnih sadnih dreves starih sort: jablan, hrušk, češenj, skoriš, nešperl.

V februarju so bile strojno skopane sadilne jame, odvzeti vzorci prsti za analizo in pripeljan hlevski gnoj. Sledila je priprava sadilnih jam s humusom, kalcitom ter prekopavanje in postavljanje kolov. Za prvi termin predvidene prostovoljne akcije nam jo je zagodlo vreme.
V ponedeljek, 9. marca 2020 pa se nas je zbralo 70 prostovoljcev. Pridružili so se nam tudi učenci iz OŠ Leskovec in dijaki iz Biotehnične šole Ptuj, predstavniki Zavoda za varstvo narave ter številni posamezniki od blizu in daleč. Posadili smo dobro polovico dreves.

Utrinke akcije je posnela tudi ekipa TV Maribor za oddajo Ljudje in zemlja. Posnetek si lahko ogledate tukaj.

V naslednjih dneh smo v manjših skupinah (skladno z navodili vlade) posadili še druga drevesa in v soboto, 21. marca 2020 zaključili s sajenjem, še preden nam je narava poslala ohladitev s snegom.

Nekaj utrinkov s sajenja si lahko ogledate spodaj, več pa tukaj.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste si vzeli en, dva ali več dni za naravo in prispevali k ohranjanju biodiverzitete suhih travišč.torek, 18. februar 2020

Sporočamo, da je slavnostna prostovoljna 
akcija sajenja visokodebelnih dreves
prestavljena na ponedeljek, 9.3 2020 po istem programu,
 zaradi slabe vremenske napovedi (celi dan dež) za petek.


V sklopu aktivnosti vzpostavitve Naravnega parka Haloze - Čerinovo (Trdobojci, 2285 Zg. Leskovec) vas vabimo na slavnostno prostovoljno akcijo sajenja visokodebelnih dreves, ki bo potekala v petek, 6.3.2020.

od 8. do 10. ure bo potekal sprejem udeležencev na info sprejemni točki.

Program izvedbe akcije;
- sajenje dreves po delovnih skupinah
- strokovni prikaz sajenja sadnih dreves
- kulturni program
- haloška malica s produkti iz suhih travišč iz Haloz
- Pozdravni nagovori organizatorjev in gostov in
- slavnostna zasaditev visokodebelnih sadnih dreves

Prostovoljna akcija sajenja dreves bo predvidoma potekala do 16.30 ure.

Udeležbo je potrebno najaviti preko obrazca tukaj 
ali po elektronski pošti: life.travisca@haloze.org ali na telefon 02 795 32 00.torek, 11. februar 2020


Zavod RS za varstvo narave, Zavod Jabolko, KGZS Zavod Ptuj in
PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro  vas vabijo na


DELAVNICO PREDSTAVITVE VZGOJNE REZI VISOKODEBELNIH SADNIH DREVES in DRUGIH OPRAVIL V TRAVNIŠKEM SADOVNJAKU

v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005)
SOBOTA, 29. FEBRUARJA 2020


- DOPOLDNE ob 10. uri na kmetiji VOVK, Stari Grad 83, 2321 Makole
- POPOLDNE ob 14. uri na kmetiji ČRNIVEC, Brezovec 11, 2282 Cirkulane 

Praktičen prikaz vzgojne rezi projektnih sadik visokodebelnih dreves bo opravil strokovnjak g. Janez Gačnik, direktor Zavoda Jabolko, zavod za širjenje sadjarske kulture in ekološkega kmetovanja. Prikazana bo tudi korekcija rezi pri drevesih z izvedeno pomladitveno rezjo v preteklih letih in ostala tehnološka opravila v nasadih (gnojenje, zaščita, cepljenje).

G. Gačnik, univ. dipl. ing agronomije, je večino svojega dosedanjega poklicnega življenja posvetil sadjarstvu, predvsem ohranjanju in vzpostavljanju travniških sadovnjakov. Vrsto let je delal kot kmetijski svetovalec, specialist za sadjarstvo, sedaj pa z nasveti, kot samostojni svetovalec za kmetijstvo, sodeluje pri izvedbi usposabljanj za ekološko kmetijstvo, pri vzpostavljanju šolskih vrtov in sadovnjakov...

Delavnica je brezplačna in obvezna za kmetije, ki so v projektu prejele sadike. Prijave do 21. 2. na tel. št. 02 333 13 77 ali na tea.drevensek@zrsvn.si.

Lepo vabljeni! Ohranimo visokodebelne travniške sadovnjake v Halozah!

Celotno vabilo najdete TUKAJ.
  • februar 11, 2020

V sklopu Razpisa za sodelovanje na 31. državni razstavi in ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij 2020 je možno tudi pridobiti certifikat za kolektivno blagovno znamko (v ustanavljanju) za izdelke in produkte iz suhih travišč Haloze - LIFE TO GRASSLANDS.

Prijave za ocenjevanje izdelkov v sklopu Dobrot slovenskih kmetij je možno oddati do petka, 21.2.2020.

Vsi, ki bi želeli prijaviti svoje izdelke v ocenjevanje se morajo oglasiti na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj, kjer boste uredili prijavo in se dogovorili glede dostave izdelkov za ocenjevanje in druge podrobnosti.

Za vse dodatne informacije lahko zainteresirani pokličejo na 031 376 107 (Slavica Strelec).


ponedeljek, 20. januar 2020


V sklopu aktivnosti projekta Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji - Haloze (LIFE TO GRASSLANDS), vabi  PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, zainteresirane kmetije in kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z rejo živali (govedo, drobnica in osli), k vzpostavitvi pašne skupnosti.
Pašna skupnost je skupnost fizičnih oziroma pravnih oseb, ki se povezujejo z namenom izvajanja paše živali članov pašne skupnosti na skupnem pašniku oziroma planini.

Pašna skupnost se vzpostavlja na zemljiščih v Naravnem parku Haloze – Čerinovo v Trdobojcih, Mala Varnica in Gruškovje (skupno na 19 ha). Izvajanje paše bo potekalo skladno s smernicami za ohranjanje suhih travišč (pašno-kosni sistem, delno visokodebelni sadovnjak). Zemljišča, kjer bo potekala paša, so vpisana v ekološko kmetijstvo. Pašnik je ograjen z električno ograjo s petimi žicami in je razdeljen na več čredink. Voda za živali bo urejena z napajališči, ki so priključena na mestni vodovod. Paša se bo izvaja predvidoma med aprilom in oktobrom. Pašna skupnost bo z zemljišči razpolagala brezplačno za obdobje 20 let. Predvideno je pokrivanje obratovalnih stroškov, kot je voda, elektrika, nujna vzdrževalna dela na ograji, ipd.     

Pašna skupnost se ustanovi na podlagi pogodbe, v kateri se uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti članov pašne skupnosti ter pravila za vključitev oz. zagotavljanje pravice do paše drugim pašnim interesentom. Pašna skupnost se tudi vpiše v register pašnih skupnosti.
Prednost pri vključitvi v pašno skupnost bodo imele kmetije oziroma kmetijska gospodarstva, ki:
- imajo že sklenjen sporazum o vključitvi v projekt LIFE TO GRASSLANDS,
- so vključena v ekološko kmetijstvo oz. se nameravajo vpisati v ekološko kmetijstvo,
- nameravajo uporabljati kolektivno blagovno znamko suhih travišč iz Haloz pri prodaji živine oz.
   produktov iz mesa pašnih živali.

Podrobnejša predstavitev vzpostavitve pašne skupnosti bo potekala 30.1.2020 ob 10. uri na sedežu PRJ Halo v Cirkulanah 56, 2282 Cirkulane.

Po predstavitvi bo organiziran ogled pašnikov na terenu.
Na predstavitev se je potrebno predhodno prijaviti po telefonu 02 795 32 00 ali na elektronski naslov: life.travisca@haloze.org.

Rok za vpis v pašno skupnost v Naravnem parku Haloze – Čerinovo je ponedeljek, 3.2.2020 do 15. ure. 

Podaljšan je rok za vpis v pašno skupnost v Naravnem parku Haloze - Čerinovo do petka, 29.2.2020, dodatno so še prosta mesta za ovce in koze.

Celotno javno povabilo za vključitev v pašno skupnost, pdf

Vpis  v pašno skupnost lahko izvedete preko obrazca TUKAJ. 

Več o nastajanju Naravnega parka Haloze - Čerinovo je tukaj.


četrtek, 16. januar 2020

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, območne enote Ptuj, Celje in Slovenj Gradec vabijo na okroglo mizo na temo

POMEN GOVEDOREJE NA OBMOČJIH S TEŽJIMI PRIDELOVALNIMI RAZMERAMI


ki bo v torek, 21.1.2020 ob 17. uri v Veliki dvorani KPC Majšperk
(Majšperk 39)
Na okrogli mizi bodo sodelovali:
- dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Cvetko Zupančič, predsednik KGZS
- dr. Andrej Toplak, svetovalec specialist za področje govedoreje na KGZS Zavodu Ptuj
- Tadej Virk, svetovalec specialist za področje govedoreje na KGZS Zavodu Celje


Več o okrogli mizi najdete TUKAJ. 
Hoteli za žuželke

Hoteli za žuželke

ARHIVA OBJAV

50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali