Projekt LIFE TO GRASSLANDS – Življenje traviščem (LIFE TO GRASSLANDS – LIFE 14 NAT/SI/000005) se izvaja na območju Haloz od novembra 2015 in se zaključuje v letu 2020. Namenjen je izboljšanju stanja in zagotavljanju dolgoročnega upravljanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih projektnih podobmočjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci (območja Natura 2000).

V okviru aktivnosti projekta je vključenih čez 100 kmetij iz območja Haloz, ki imajo možnost  souporabe prikolic za prevoz živih živali. Na celotnem območju Haloz so vključenim kmetijam na voljo 4 različne prikolice. Prikolice so prvenstveno namenjene selitvi živali iz hleva na pašnik ter med pašniki.

Namen opreme za souporabo je predvsem ekonomski, torej zmanjšati stroške kmetij pri proizvodnji, saj na tak način ni potrebe, da ima vsaka kmetija svojo opremo, ki jo sicer potrebuje samo občasno.

Postopek najema prikolice:

- kontaktirate upravljavca in se z njim dogovorite za željeni termin prevzema in vrnitve prikolice,
- na dogovorjeni termin prikolico prevzamete na dogovorjenem mestu in ob tem podpišete Izjavo o souporabi prikolice (samo pri prvi izposoji) ter skupaj z upravljavcem vpišete vse potrebne podatke v dnevnik souporabe,
- hkrati se seznanite z navodili za najem prikolice ter jih dosledno upoštevate, da bo prikolica čim dlje časa služila svojemu namenu v čim boljšem stanju, 
- vsakokratni najemnik mora imeti vozniško dovoljenje (skladno z zakonodajo) glede na tip prikolice, ki jo želite uporabljati. Pri uporabi je dolžan skrbeti za varnost in dosledno upošteva cestno-prometne predpise. V kolikor se zgodi poškodba ali nesreča, je vse potrebno ustrezno dokumentirati in takoj sporočiti upravljavcu,
- najemnik prikolico ob dogovorjeni uri odda nazaj upravljavcu nepoškodovano, očiščeno in razkuženo prikolico, ki je pripravljena na ponovno uporabo,
- v kolikor sami nimate ustreznega vozila za prevoz, kontaktirajte upravljavca.

Navodila za souporabo prikolic za prevoz živih živali so tukaj.

Rezervacija prikolice je možna tudi tukaj.

TOVORNA PRIKOLICA ZA PREVOZ DROBNICE

Upravljavec: 
Jože Vovk, 
Stari Grad 83 
2321 Makole
telefon: 041 960 876


dimenzije prikolice: 252 x 125 x 120 cm
- homologacija: do 750 kg, potrebna 3 tablica in izpit B kategorije
- priklop: avto kljuka
- električni priključek: 7 pin
- oprema: ojačana šasija, lupa za zrak, naletna zavora in pregibna rampaPRIKOLICA ZA PREVOZ DROBNICE

Upravljavec: 
PRJ Halo podeželsko razvojno jedro
Cirkulane 56
2282 Cirkulane
telefon: 02 795 32 00


- dimenzije prikolice: 202 x 107 x 120 cm
- homologacija: do 750 kg, potrebna 3 tablica in izpit B kategorije
- priklop: avto kljuka
- električni priključek: 7 pin
- oprema: naletna zavora in pregibna rampa


PRIKOLICA ZA PREVOZ DO DVEH GOVEDI

Upravljavec:
Dušan Topolovec
Dol pri Stopercah 1
2289 Stoperce
telefon: 031 481 044- dimenzije prikolice: 317 x 166 x 228 cm
- homologacija: 2.600 kg, potreben izpit BE kategorije
- priklop: avto kljuka
- električni priključek: 7 in 13 pin
- oprema: sprednji in zadnji vhod z rampo, naletna zavora


PRIKOLICA ZA PREVOZ GOVEDI T046

Upravljavec:
Dejan Lorber
Stoperce 4
2289 Stoperce
telefon: 031 224 067 (Dejan) ali 031 299 468 (Martin)


- dimenzije prikolice: 610 x 215 x 278 cm
- prostor za nalaganje: 9 m2
- homologacija: nosilnost 3,7 t, skupna masa 5,5 t, potreben izpit F kategorije
- priklop: fi 40
- električni priključek: 12 V50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali