petek, 30. oktober 2020Projekt LIFE TO GRASSLANDS smo pričeli izvajati proti koncu leta 2015 skupaj s partnerji na območjih Kuma, Haloz, Pohorja in Gorjancev. 

Naloge PRJ HALO so bile usmerjene predvsem na delovanje, izvajanje aktivnosti in doseganje rezultatov na območju Haloz, kjer je v projekt in s tem v dolgoročno upravljanje po smernicah projekta vključenih več kot 220 ha površin.

Zahvaljujemo se vodilnemu partnerju Zavodu RS za varstvo narave, ki je skrbel za odlično koordinacijo aktivnosti in medsebojnih komunikacij, tako da smo tekom petih let izvedli vse predvidene aktivnosti, na nekaterih področjih presegli pričakovane rezultate, stkali odlične vezi tako partnerji med seboj kot tudi partnerji s številnimi kmetijami in drugimi akterji na lokalnih območjih. 

Še posebej se zahvaljujemo vodji projekta dr. Niki Debeljak in njenim sodelavcem za kooperativnost, potrpežljivost in veliko strokovnost. Prav tako hvala projektnim partnerjem za odlično sodelovanje. Posebna zahvala pa gre vsem v projekt vključenim kmetijam na območju Haloz, lokalnim skupnostim, številnim društvom in drugim organizacijam za izjemno kooperativnost in sodelovanje. Vse rezultate projekta smo lahko dosegli le skupaj in tako prispevali k ohranjanju biodiverzitete na suhih haloških traviščih.

O rezultatih projekta lahko preberete tukaj. Projekt se s koncem oktobra 2020 zaključuje, naše sodelovanje pa se nadaljuje...

nedelja, 4. oktober 2020


Ob svetovnem dnevu živali, se v Naravnam parku Haloze - Čerinovo pridružujemo akciji ozaveščanja javnosti o ogroženih in skoraj izumrlih živalskih vrstah. Živali imajo zelo pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju.


Ob trenutni situaciji COVID - 19 smo se odločili, da v letu 2020 v mesecu oktobru pričnemo z digitalno promocijo živali, ki jim omogočamo dobro počutje v Naravnem parku Haloze - Čerinovo. Ko bodo razmere omogočale druženje in obiske, pa bomo z veseljem sprejemali organizirane skupine ali posameznike v Naravnem parku Haloze - Čerinovo.

V Naravnem parku Haloze - Čerinovo se pasejo živali v sklopu Pašne skupnosti Haloze; in sicer govedo kmetije Jerneja Šmigoca. Paša v hribovitem svetu ima določene posebnosti. Z vidika ekološke reje živali se uveljavlja obročna kontrolirana paša in pašno košni sistem rabe strmih površin. V takem okolju svoja prebivališča najdejo številne ptice in različne žuželke. V naslednjih letih predvidevamo uvedbo mešane paše drobnice, goveda in oslov, kar bo omogočilo nadaljnji pospešen razvoj biodiverzitete pri rastlinah in živalih v prostoru. 

Postavili smo velik Hotel za žuželke, ki daje dom številnim različnim žuželkam opraševalkam. V parku se nahaja tudi čebelnjak. Za dobro počutje čebel skrbi Čebelarstvo Mitja Šibila s.p.
V letu 2020 je bil zasajen visokodebelni sadovnjak z več kot 200 sadnimi drevesi različnih sort jabolk, hrušk, češenj, skorša in nešplje. Z ostalimi več kot sto kmetijami, ki upravljajo s suhimi travišči na območju Haloz, pa je vzpostavljen model souporabe skupne kmetijske opreme, kot so kosilnice na nitko, gorske kosilnice in prikolice za prevoz živih živali.

Katalog produktov iz suhih travišč se nahaja tukaj


Za več informacij o možnostih predstavitve in obiska Naravnega parka Haloze - Čerinovo se obrnite na upravljalca Naravnega parka Haloze - Čerinovo.

Upravljalec parka:

PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro
Cirkulane 56
2282 Cirkulane
T: 02 795 32 00
e: info@halo.si

kontaktna oseba:
Jernej Golc 

50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali