torek, 18. april 2017

Zavod RS za varstvo narave, 
PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro in  Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 

objavljajo

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV 
V PROJEKT LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005)


Javni poziv je objavljen na internetni strani www.travisca.haloze.org dne 18. 4. 2017 in bo odprt do porabe sredstev (zaključek javnega poziva bo objavljen na internetni strani).

Vlagatelji lahko oddajo vloge za vključitev v aktivnosti projekta za naslednje sklope:
1. sklop A – oprema za skupno uporabo (gorska kosilnica, kosilnica z nitko, prikolica za prevoz živali);
2. sklop B – posamezna uporaba opreme/storitve (pašna oprema za drobnico, pašna oprema za govedo/osle, odstranjevanje zarasti, sadike visokodebelnega sadnega drevja s pripadajočo individualno zaščitno opremo ter pomladitvena rez dreves visokodebelnih travniških sadovnjakov);
3. sklop C – storitve (nakup in najem zemljišč).

Dodatne informacije o javnem pozivu: 
- po elektronski pošti: life.travisca@haloze.org 
- po telefonu: 02 795 32 00, vsak delovnik med 8.00 in 16.00
- osebno: po predhodni najavi

Več o javnem pozivu in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vse, ki želite izvedeti več o projektu LIFE TO GRASSLANDS in o tem kako oddati vlogo za vključitev v projekt, vas vabimo, da se udeležite informativnih delavnic, ki bodo:

- v četrtek, 4.5.2017 ob 10. uri v Konferenčni dvorani občine Majšperk (Majšperk 39) in
- v torek, 9.5.2017 ob 19. uri v prostorih Turističnega društva Klopotec Leskovec (Zg. Leskovec 10 c)

sreda, 12. april 2017

V torek, 11.4.2017 je v prostorih PRJ HALO potekala tiskovna konferenca s predstavitvijo javnega poziva projekta LIFE TO GRASSLANDS:
- Uvodni pozdrav in otvoritev tiskovne konference, dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave;
- Predstavitev izvajanja projekta LIFE TO GRASSLANDS, dr. Nika Debeljak Šabec, vodja projekta;
- Pomen projekta za območje Haloz v sklopu NATURE 2000, Simona Kaligarič ZVRSN, območna enota Maribor;
- Pomen projekta za kmetijska gospodarstva v Halozah, Peter Pribožič, KGZ Ptuj, partner v projektu;
- Predstavitev Javnega poziva projekta LIFE TO GRASSLANDS za ohranjaje suhih travišča, Jernej Golc, PRJ Halo, partner v projektu.

Javni poziv za vključitev v projekt bo objavljen v torek, 18.4.2017.

Več informacij in predstavitev javnega poziva se nahaja tukaj.


---

Po predstavitvah je sledil terenski ogled:
- kmetije Bedrač Slatina,
- kmetije Hemetek Cirkulane,
- Sv. Ana pri Borlu.

ponedeljek, 10. april 2017

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS,
Življenje traviščem, bo od dne, 18.4.2017 na portalu www.travisca.haloze.org
objavljen poziv za vključitev v projektne aktivnosti
ohranjanja suhih travišč Haloz.

Razpis bo objavil partner projekta PRJ HALO skupaj z Zavodom RS za varstvo narave in Kmetijsko gozdarskim zavodom Ptuj.

Javni poziv bo razdeljen v tri sklope glede na vsebine/aktivnosti potrebne za trajnostno upravljanje suhih travišč, v okviru katerih bodo kmetijska gospodarstva, društva, občine lahko kandidirali za vključitev svojih zemljišč v aktivnosti projekta (odstranjevanje zaraščenosti, ekstenzivna paša in košnja ter zakup in odkup zemljišč).

Prijavitelj ob oddaji vloge, za posamezen sklop posebej, določi površine za:
SKLOP A - oprema za skupno uporabo (gorske kosilnice, kosilnice na nitko, prikolice za živali);
SKLOP B - posamezna uporaba (ograja za drobnico, ograja za govedo/osle, čiščenje zarasti, sadilni material z individualno zaščito, obrezovanje starih sadnih dreves visokodebelnih sadovnjakov);
SKLOP C - odkup/najem zemljišč.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Ob pozivu bodo objavljeni tudi prijavni obrazci in navodila za prijavo.
Več informacij o javnem pozivu in pogojih prijave lahko potencialni prijavitelji dobijo na PRJ HALO: life.travisca@haloze.org, T: 02 795 32 00.

Organizirane bodo tudi delavnice predstavitve poziva, za katere bodo datumi objavljeni na oglasnih deskah občin ter na www.travisca.haloze.org.


Hoteli za žuželke

Hoteli za žuželke

50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali