ponedeljek, 20. januar 2020


V sklopu aktivnosti projekta Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji - Haloze (LIFE TO GRASSLANDS), vabi  PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, zainteresirane kmetije in kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z rejo živali (govedo, drobnica in osli), k vzpostavitvi pašne skupnosti.
Pašna skupnost je skupnost fizičnih oziroma pravnih oseb, ki se povezujejo z namenom izvajanja paše živali članov pašne skupnosti na skupnem pašniku oziroma planini.

Pašna skupnost se vzpostavlja na zemljiščih v Naravnem parku Haloze – Čerinovo v Trdobojcih, Mala Varnica in Gruškovje (skupno na 19 ha). Izvajanje paše bo potekalo skladno s smernicami za ohranjanje suhih travišč (pašno-kosni sistem, delno visokodebelni sadovnjak). Zemljišča, kjer bo potekala paša, so vpisana v ekološko kmetijstvo. Pašnik je ograjen z električno ograjo s petimi žicami in je razdeljen na več čredink. Voda za živali bo urejena z napajališči, ki so priključena na mestni vodovod. Paša se bo izvaja predvidoma med aprilom in oktobrom. Pašna skupnost bo z zemljišči razpolagala brezplačno za obdobje 20 let. Predvideno je pokrivanje obratovalnih stroškov, kot je voda, elektrika, nujna vzdrževalna dela na ograji, ipd.     

Pašna skupnost se ustanovi na podlagi pogodbe, v kateri se uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti članov pašne skupnosti ter pravila za vključitev oz. zagotavljanje pravice do paše drugim pašnim interesentom. Pašna skupnost se tudi vpiše v register pašnih skupnosti.
Prednost pri vključitvi v pašno skupnost bodo imele kmetije oziroma kmetijska gospodarstva, ki:
- imajo že sklenjen sporazum o vključitvi v projekt LIFE TO GRASSLANDS,
- so vključena v ekološko kmetijstvo oz. se nameravajo vpisati v ekološko kmetijstvo,
- nameravajo uporabljati kolektivno blagovno znamko suhih travišč iz Haloz pri prodaji živine oz.
   produktov iz mesa pašnih živali.

Podrobnejša predstavitev vzpostavitve pašne skupnosti bo potekala 30.1.2020 ob 10. uri na sedežu PRJ Halo v Cirkulanah 56, 2282 Cirkulane.

Po predstavitvi bo organiziran ogled pašnikov na terenu.
Na predstavitev se je potrebno predhodno prijaviti po telefonu 02 795 32 00 ali na elektronski naslov: life.travisca@haloze.org.

Rok za vpis v pašno skupnost v Naravnem parku Haloze – Čerinovo je ponedeljek, 3.2.2020 do 15. ure. 

Podaljšan je rok za vpis v pašno skupnost v Naravnem parku Haloze - Čerinovo do petka, 29.2.2020, dodatno so še prosta mesta za ovce in koze.

Celotno javno povabilo za vključitev v pašno skupnost, pdf

Vpis  v pašno skupnost lahko izvedete preko obrazca TUKAJ. 

Več o nastajanju Naravnega parka Haloze - Čerinovo je tukaj.


četrtek, 16. januar 2020

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, območne enote Ptuj, Celje in Slovenj Gradec vabijo na okroglo mizo na temo

POMEN GOVEDOREJE NA OBMOČJIH S TEŽJIMI PRIDELOVALNIMI RAZMERAMI


ki bo v torek, 21.1.2020 ob 17. uri v Veliki dvorani KPC Majšperk
(Majšperk 39)
Na okrogli mizi bodo sodelovali:
- dr. Aleksandra Pivec, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Cvetko Zupančič, predsednik KGZS
- dr. Andrej Toplak, svetovalec specialist za področje govedoreje na KGZS Zavodu Ptuj
- Tadej Virk, svetovalec specialist za področje govedoreje na KGZS Zavodu Celje


Več o okrogli mizi najdete TUKAJ. 

50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali