sreda, 27. junij 2018


V sklopu aktivnosti projekta LIFE - življenje traviščem sta bili predani gorski kosilnici AEBI CC110 v souporabo kmetijam, ki so se vključile v varovanje habitata suhih travišč v Halozah.

Upravljavec kosilnice skrbi za koordinacijo urnika izposoje ter kmetije, ki so se vključile v souporabo kosilnice skrbijo za zavarovanje in redno vzdrževanje. Posamezna kosilnica se souporablja na več kot 20 ha strmih suhih travišč v Halozah.

Namenjena je za košnjo trave na strmih terenih in za čistilno košnjo na pašnikih.

Nekaj utrinkov s primopredaj je dosegljivih tukaj.29. teden (19.7.2021-25.7.2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
5,21 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,35 € ↑ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,26 € ↓ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,66 € ↓ D - trupi krav
3,19 € ↓ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali