petek, 25. avgust 2017

Objavljen je razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: 

ODSTRANJEVANJE ZARASTI NA PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH (PPO) POHORJE, HALOZE, KUM IN GORJANCI 

v okviru izvajanja projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS –  LIFE14 NAT/SI/000005)


Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

Objava na portalu javnih naročil je TUKAJ.
45. teden (04.11. – 10.11.2019)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
5,60 € ↓ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,44 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,38 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,24 € ↑ D - trupi krav
3,27 € ↓ E - trupi telic

Največkrat obiskano