četrtek, 10. januar 2019


Mednarodna konferenca bo potekala od 15. do 17. maja 2019 na Ptuju. Konferenca bo organizirana v okviru projekt LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji (LIFE14 NAT/SI/000005, http://www.lifetograsslands.si). Prvi dan, 15. maj 2019, bo organiziran konferenčni izlet na območje Haloz, kjer bomo obiskali ekstenzivne suhe travnike bogate z orhidejami. Ogledali si bomo tudi aktivnosti in rezultate projekta “Življenje traviščem – Ohranjanje in upravljanje suhih travnikov v vzhodni Sloveniji”. Drugi dan, 16. maj 2019, je namenjen izmenjavi izkušenj o dolgoročnem multifunkcijskem upravljanju travišč ter izzivih in priložnostih, ki se ob tem pojavljajo. Zadnji dan konference, 17. maja 2019, se bomo osredotočili na pomen travnikov kot razvojne priložnosti v smislu razvoja izdelkov in blagovne znamke ter  uspešnosti trženja kot tudi njihovih potencialov v turizmu. Popoldne bo organiziran obisk tradicionalnega dogodka “Dobrote slovenskih kmetij” (http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/ ). Dogodek ima dolgoletno zgodovino,  kot ocenjevalne razstavo specialitet slovenskih kmetij (kruh in slaščice, mlečni in mesni izdelki, olja, suho sadje, žgane pijače, predelana zelenjava).

Registracija
Navodila in podrobnosti o oddaji povzetkov bodo na voljo v januarju 2019. Registracija bo možna od 1. februarja 2019 naprej. Konferenca je, vendar pa ima omejeno število razpoložljivih sedežev. Prosimo vas, da se prijavite pravočasno!

Celotno sporočilo za javnost

Več informacij o konferenci je dosegljivo tukaj.
Hoteli za žuželke

Hoteli za žuželke

50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali