petek, 22. september 2017


Drugo srečanje partnerjev projekta LIFE TO GRASSLANDS je potekalo v četrtek in petek, 21. in 22.9.2017 v Dobovcu na KUMu. Gostitelj je bil projektni partner Krajevna skupnost Dobovec. V plenarnem delu srečanja smo analizirali izvedene aktivnosti projekta. Načrtovane aktivnosti potekajo skladno s terminskim planom projekta in ni bilo zaznati večjih odstopanj. V mesecu oktobru se predvideva dobava prve opreme za pašo kmetijam, ki so že oddale vlogo na javni poziv. Na območju Haloz so trenutno v fazi priprave sporazumi za vključitev v projekt in izdaja odločb 43 kmetijam. V obravnavi pa je nekaj čez 70 kmetij, ki so v fazi prijave na javni poziv na območju Haloz.

Zainteresirane kmetije bodo brezplačno pridobile v petletni najem opremo za pašo govedi ali drobnice, ki vsebuje žico, akacijeve ali kostanjeve kole, izolatorje za pastirja in ostalo potrebno opremo pri postavitvi pastirja (kot so napenjalni izolatorji, ročka z vzmetjo za vrata, napenjalec žice...). Oprema vsebuje tudi dva različna tipa električnih pastirjev ali akumulatorskega pastirja s sončnim panelom ter napajalna korita in cisterne za vodo 1.000 l.

Zaključeno je tudi javno naročilo za izbor dobavitelja gorskih kosilnic in kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Autocommerce s kosilnicami AEBI. Kmetije na območju Haloz, ki obdelujejo zemljišča, ki se nahajajo na habitatnem tipu suhih travišč, se lahko vključijo tudi za souporabo gorskih kosilnic in prikolic za prevoz živih živali. Program upravljanja se predloži na obrazcih, ki so dosegljivi v javnem pozivu za vključitev v projekt LIFE TO GRASSLANDS.

Po plenarnem delu je bil tudi ogled suhih travišč na terenu ter obisk Planinskega doma na Kumu, kjer so nas lepo sprejeli. Tam smo tudi prenočili.


Pogled iz Kuma proti Halozam (Donačka gora, Boč)


Več utrinkov s srečanja je dosegljivih tukaj.
50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali