Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ZRSVN), 
PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane (v nadaljevanju: PRJ Halo) in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj (v nadaljevanju: KGZ Ptuj), Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj, 


na podlagi
Projekta Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS – LIFE14 NAT/SI/000005) in Grant Agreement LIFE14 NAT/SI/000005 (pogodba), ki je bila podpisana 23. 10. 2015,

objavljajo

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV 
V PROJEKT LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005)


Obvestilo: Javni poziv za vključitev v projekt LIFE TO GRASSLANDS je za sklop B 1 - pašna oprema za drobnico in sklop B 2 - pašna oprema za govedo/osle, je z dnem 17.1.2018 od 15. ure ZAPRT.

Objava javnega poziva: 
Javni poziv je objavljen dne 18. 4. 2017 in bo odprt do porabe sredstev (zaključek javnega poziva bo objavljen na internetni strani).

Predmet vključitve v projekt LIFE TO GRASSLANDS:
Vlagatelji lahko oddajo vloge za vključitev v aktivnosti projekta za naslednje sklope:
1. sklop A – oprema za skupno uporabo (gorska kosilnica, kosilnica z nitko, prikolica za prevoz živali);
2. sklop B – posamezna uporaba opreme/storitve 
sklop B 1 - pašna oprema za drobnico,  - ZAPRTO
sklop B 2 - pašna oprema za govedo/osle,  - ZAPRTO
sklop B 3 - odstranjevanje zarasti, 
sklop B 4 - sadike visokodebelnega sadnega drevja s pripadajočo individualno zaščitno opremo ter 
sklop B 5 - pomladitvena rez dreves visokodebelnih travniških sadovnjakov - ZAPRTO
3. sklop C – storitve (nakup in najem zemljišč)

Oddaja vloge:
Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane ali jo osebno dostaviti med ponedeljkom in petkom med 8.00 in 16.00 uro.

Informacije o javnem pozivu:
Dodatne informacije o javnem pozivu dobite pri partnerju projekta LIFE TO GRASSLANDS PRJ Halo na telefonski številki 02 795 32 00 med ponedeljkom in petkom med 8.00 in 16.00 in po elektronski pošti life.travisca@haloze.org ali osebno po predhodnem dogovoru.
Kontaktna oseba je Jernej Golc.

Razpisna dokumentacija vsebuje:
- celotno besedilo javnega poziva (PDF)
- priloga 1 - prijavni obrazec
- priloga 2 - obrazec s podatki o kmet. gospodarstvu
- priloga 3 - izjava vlagatelja
- priloga 4 - izjava lastnika zemljišča
- priloga 5 - Naravovarstvena izhodišča za upravljanje suhih travišč
- priloga 6 - Seznam indikatorskih vrst
- priloga 7 - oprema ovojnice
- priloga 8 - vzorec sporazumaInformativne delavnice:
Vse, ki želite izvedeti več o projektu LIFE TO GRASSLANDS in o tem kako oddati vlogo za vključitev v projekt, vas vabimo, da se udeležite informativnih delavnic, ki bodo:
- v četrtek, 4.5.2017 ob 10. uri v Konferenčni dvorani občine Majšperk (Majšperk 39) in
- v torek, 9.5.2017 ob 19. uri v prostorih Turističnega društva Klopotec Leskovec (Zg. Leskovec 10 c)
Ponudba / povpraševanje zemljišča

Trenutno ni ponudb in povpraševanj za najem ali prodajo zemljišč na območju Haloz - Natura 2000 suha travišča. Povpraševanje ali ponudbo pošljite na life.travisca@haloze.org

Prodaja / najem čreda

Trenutno ni ponudb in povpraševanj za najem ali prodajo črede (govedo, drobnica, osli) na območju Haloz - Natura 2000 suha travišča. Povpraševanje ali ponudbo pošljite na life.travisca@haloze.org

Največkrat obiskano