petek, 22. september 2017


Drugo srečanje partnerjev projekta LIFE TO GRASSLANDS je potekalo v četrtek in petek, 21. in 22.9.2017 v Dobovcu na KUMu. Gostitelj je bil projektni partner Krajevna skupnost Dobovec. V plenarnem delu srečanja smo analizirali izvedene aktivnosti projekta. Načrtovane aktivnosti potekajo skladno s terminskim planom projekta in ni bilo zaznati večjih odstopanj. V mesecu oktobru se predvideva dobava prve opreme za pašo kmetijam, ki so že oddale vlogo na javni poziv. Na območju Haloz so trenutno v fazi priprave sporazumi za vključitev v projekt in izdaja odločb 43 kmetijam. V obravnavi pa je nekaj čez 70 kmetij, ki so v fazi prijave na javni poziv na območju Haloz.

Zainteresirane kmetije bodo brezplačno pridobile v petletni najem opremo za pašo govedi ali drobnice, ki vsebuje žico, akacijeve ali kostanjeve kole, izolatorje za pastirja in ostalo potrebno opremo pri postavitvi pastirja (kot so napenjalni izolatorji, ročka z vzmetjo za vrata, napenjalec žice...). Oprema vsebuje tudi dva različna tipa električnih pastirjev ali akumulatorskega pastirja s sončnim panelom ter napajalna korita in cisterne za vodo 1.000 l.

Zaključeno je tudi javno naročilo za izbor dobavitelja gorskih kosilnic in kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Autocommerce s kosilnicami AEBI. Kmetije na območju Haloz, ki obdelujejo zemljišča, ki se nahajajo na habitatnem tipu suhih travišč, se lahko vključijo tudi za souporabo gorskih kosilnic in prikolic za prevoz živih živali. Program upravljanja se predloži na obrazcih, ki so dosegljivi v javnem pozivu za vključitev v projekt LIFE TO GRASSLANDS.

Po plenarnem delu je bil tudi ogled suhih travišč na terenu ter obisk Planinskega doma na Kumu, kjer so nas lepo sprejeli. Tam smo tudi prenočili.


Pogled iz Kuma proti Halozam (Donačka gora, Boč)


Več utrinkov s srečanja je dosegljivih tukaj.
petek, 25. avgust 2017

Objavljen je razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: 

ODSTRANJEVANJE ZARASTI NA PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH (PPO) POHORJE, HALOZE, KUM IN GORJANCI 

v okviru izvajanja projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS –  LIFE14 NAT/SI/000005)


Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

Objava na portalu javnih naročil je TUKAJ.
torek, 11. julij 2017

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro in Krajevna skupnost Dobovec objavljata skupno
 javno naročilo male vrednosti 

za gorsko-hribovske kosilnice.


Rok za oddajo ponudb je 7.8.2017 do 12. ure (ne glede na način prenosa pošiljke).

Ponudniki pošljejo ponudbe skladno z razpisno dokumentacijo na naslov: PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.Razpisna dokumentacija:
- predračun  (glej popravek!)
Popravek št. 1: OBRAZEC PREDRAČUN

ponedeljek, 10. julij 2017

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Zavod RS za varstvo narave in Krajevna skupnost Dobovec objavljajo skupno
javno naročilo za ograjo za drobnico/govedo z vso pripadajočo pašno opremo.

Rok za oddajo ponudb je 14.8.2017 do 12. ure (ne glede na način prenosa pošiljke).

Ponudniki pošljejo ponudbe, skladno z razpisno dokumentacijo na naslov: PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.

Objava na portalu javnih naročil.

Razpisna dokumentacija:
- navodila ponudnikom
- tehnične specifikacije (v dokumentu je za vsak sklop posebej spodaj jeziček za predračun - ponudnik izpolni za vse sklope za katere se prijavlja)
- predračun
- ESPD
- menična izjava za resnost ponudbe
- menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- vzorec pogodbe
- ovojnica

V točki 9.1 Navodil ponudnikom je med obrazci naveden dokument Ponudba,  med razpisno dokumentacijo pa je ta dokument poimenovan kot Ovojnica, ker se nalepi kot ovojnica na kuverto.

petek, 26. maj 2017

Objavljen je razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je:

OBREZOVANJE DREVES VISOKODEBELNIH TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV V PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH HALOZE, KUM IN GORJANCI-RADOHA za izvedbo projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS –  LIFE14 NAT/SI/000005).

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.


Ponudba / povpraševanje zemljišča

Trenutno ni ponudb in povpraševanj za najem ali prodajo zemljišč na območju Haloz - Natura 2000 suha travišča. Povpraševanje ali ponudbo pošljite na life.travisca@haloze.org

Prodaja / najem čreda

Trenutno ni ponudb in povpraševanj za najem ali prodajo črede (govedo, drobnica, osli) na območju Haloz - Natura 2000 suha travišča. Povpraševanje ali ponudbo pošljite na life.travisca@haloze.org

Največkrat obiskano