torek, 11. julij 2017

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro in Krajevna skupnost Dobovec objavljata skupno
 javno naročilo male vrednosti 

za gorsko-hribovske kosilnice.


Rok za oddajo ponudb je 7.8.2017 do 12. ure (ne glede na način prenosa pošiljke).

Ponudniki pošljejo ponudbe skladno z razpisno dokumentacijo na naslov: PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.Razpisna dokumentacija:
- predračun  (glej popravek!)
Popravek št. 1: OBRAZEC PREDRAČUN

ponedeljek, 10. julij 2017

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Zavod RS za varstvo narave in Krajevna skupnost Dobovec objavljajo skupno
javno naročilo za ograjo za drobnico/govedo z vso pripadajočo pašno opremo.

Rok za oddajo ponudb je 14.8.2017 do 12. ure (ne glede na način prenosa pošiljke).

Ponudniki pošljejo ponudbe, skladno z razpisno dokumentacijo na naslov: PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.

Objava na portalu javnih naročil.

Razpisna dokumentacija:
- navodila ponudnikom
- tehnične specifikacije (v dokumentu je za vsak sklop posebej spodaj jeziček za predračun - ponudnik izpolni za vse sklope za katere se prijavlja)
- predračun
- ESPD
- menična izjava za resnost ponudbe
- menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- vzorec pogodbe
- ovojnica

V točki 9.1 Navodil ponudnikom je med obrazci naveden dokument Ponudba,  med razpisno dokumentacijo pa je ta dokument poimenovan kot Ovojnica, ker se nalepi kot ovojnica na kuverto.

petek, 26. maj 2017

Objavljen je razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je:

OBREZOVANJE DREVES VISOKODEBELNIH TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV V PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH HALOZE, KUM IN GORJANCI-RADOHA za izvedbo projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS –  LIFE14 NAT/SI/000005).

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.


torek, 18. april 2017

Zavod RS za varstvo narave, 
PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro in  Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 

objavljajo

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV 
V PROJEKT LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005)


Javni poziv je objavljen na internetni strani www.travisca.haloze.org dne 18. 4. 2017 in bo odprt do porabe sredstev (zaključek javnega poziva bo objavljen na internetni strani).

Vlagatelji lahko oddajo vloge za vključitev v aktivnosti projekta za naslednje sklope:
1. sklop A – oprema za skupno uporabo (gorska kosilnica, kosilnica z nitko, prikolica za prevoz živali);
2. sklop B – posamezna uporaba opreme/storitve (pašna oprema za drobnico, pašna oprema za govedo/osle, odstranjevanje zarasti, sadike visokodebelnega sadnega drevja s pripadajočo individualno zaščitno opremo ter pomladitvena rez dreves visokodebelnih travniških sadovnjakov);
3. sklop C – storitve (nakup in najem zemljišč).

Dodatne informacije o javnem pozivu: 
- po elektronski pošti: life.travisca@haloze.org 
- po telefonu: 02 795 32 00, vsak delovnik med 8.00 in 16.00
- osebno: po predhodni najavi

Več o javnem pozivu in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vse, ki želite izvedeti več o projektu LIFE TO GRASSLANDS in o tem kako oddati vlogo za vključitev v projekt, vas vabimo, da se udeležite informativnih delavnic, ki bodo:

- v četrtek, 4.5.2017 ob 10. uri v Konferenčni dvorani občine Majšperk (Majšperk 39) in
- v torek, 9.5.2017 ob 19. uri v prostorih Turističnega društva Klopotec Leskovec (Zg. Leskovec 10 c)

sreda, 12. april 2017

V torek, 11.4.2017 je v prostorih PRJ HALO potekala tiskovna konferenca s predstavitvijo javnega poziva projekta LIFE TO GRASSLANDS:
- Uvodni pozdrav in otvoritev tiskovne konference, dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave;
- Predstavitev izvajanja projekta LIFE TO GRASSLANDS, dr. Nika Debeljak Šabec, vodja projekta;
- Pomen projekta za območje Haloz v sklopu NATURE 2000, Simona Kaligarič ZVRSN, območna enota Maribor;
- Pomen projekta za kmetijska gospodarstva v Halozah, Peter Pribožič, KGZ Ptuj, partner v projektu;
- Predstavitev Javnega poziva projekta LIFE TO GRASSLANDS za ohranjaje suhih travišča, Jernej Golc, PRJ Halo, partner v projektu.

Javni poziv za vključitev v projekt bo objavljen v torek, 18.4.2017.

Več informacij in predstavitev javnega poziva se nahaja tukaj.


---

Po predstavitvah je sledil terenski ogled:
- kmetije Bedrač Slatina,
- kmetije Hemetek Cirkulane,
- Sv. Ana pri Borlu.

Ponudba / povpraševanje zemljišča

Trenutno ni ponudb in povpraševanj za najem ali prodajo zemljišč na območju Haloz - Natura 2000 suha travišča. Povpraševanje ali ponudbo pošljite na life.travisca@haloze.org

Prodaja / najem čreda

Trenutno ni ponudb in povpraševanj za najem ali prodajo črede (govedo, drobnica, osli) na območju Haloz - Natura 2000 suha travišča. Povpraševanje ali ponudbo pošljite na life.travisca@haloze.org

Največkrat obiskano