torek, 22. oktober 2019

  • oktober 22, 2019
LIFE TO GRASSLANDS je projekt, namenjen izboljšanju stanja in zagotavljanju dolgoročnega upravljanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst.

Suha travišča so s travami in travniškimi cvetlicami porasle površine na suhih, plitvih in s hranili revnih tleh, za katere je značilna nizka in redka travna ruša. Ustvaril jih je človek in jih še danes vzdržuje z zmerno košnjo ali pašo, velikokrat pa kmetje kombinirajo oboje.

Na območju Haloz je, od tega je v projekt Življenje traviščem vključenih 98 kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo 235 ha suhih travišč v Halozah.

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj izdelkov lokalnih ponudnikov iz Haloz. Vsi izdelki so na voljo pri ponudnikih (kontaktni podatki so napisani na zadnji strani) - katalog najdete TUKAJ.50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali