torek, 11. december 2018


Zavod RS za varstvo narave, ProVITAL d.o.o., PRJ Halo in KGZS Zavod Ptuj, organizirajo delavnico pod nazivom » Kakšen je v Halozah potencial za oblikovanje skupne 
blagovne znamke za produkte iz suhih travišč ? «

Delavnica poteka v sklopu izvajanja projekta LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005) in je namenjena vsem deležnikom in zainteresiranim na območju Haloz.

Vljudno vabljeni v četrtek, 20. decembra 2018, s pričetkom ob 11. uri na Turistični kmetiji Kozarčan, Pristava 28a, 2282 Cirkulane

Program delavnice:

10.45-11.00 Zbiranje udeležencev delavnice

11.00-11.10 Predstavitev aktivnosti na projektu LIFE TO GRASSLANDS
                    (dr. Nika Debeljak Šabec, vodja projekta, Zavod RS za varstvo narave)

11.10-11.15 Kako domačini vidimo suha travišča in ponudbo produktov z območja Haloz?
                    (Jernej Golc, PRJ Halo)

11.15-11.20 Predelava mleka in mesa kot nadgradnja gospodarjenja na traviščih(KGZS Zavod Ptuj)

11.20-12.15 Delavnično delo (dr. Tanja Lešnik Štuhec, ProVITAL d.o.o.)

1.del
•       Predstavitev ugotovitev o ponudbi produktov iz suhih travišč na območju Haloz
•       Predstavitev analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ponudbe produktov iz suhih travišč na območju Haloz

12.15-12.30
Odmor

12.30-13.45
2. del
•       Primeri dobre prakse verig ponudnikov produktov zelenih destinacij kot izhodišče za delavnico
•       Izhodišča za vizijo veriženja kakovostnih produktov v povezavi s  suhimi travišči na območju Haloz:
- Veriga ponudnikov pridelkov in prehranskih izdelkov z območja Haloz:
o   žive živali in izdelki iz mesa,
o   mleko in mlečni izdelki,
o   sadje visokodebelnih sadovnjakov in gozdni sadeži ter predelava sadja in gozdnih sadežev,
o   zelišča in med ter izdelki iz zelišč in medu.
- Veriga ponudnikov rokodelskih izdelkov z območja Haloz:
o   pletene košare,
o   pletenine iz volne in polstenje,
o   …
- Veriga ponudnikov jedi in pijač iz pridelkov in izdelkov s Haloz postreženih na gostinski način.
- Veriga organizatorjev prireditev in dogodkov v navezi s travišči na območju Haloz.

13.45-14.00 Ugotovitve in zaključek


Zaradi lažje organizacije delavnice vas prosimo, če vašo prisotnost sporočite do petka, 14. 12. 2018 na kontakt: monika.podgorelec@zrsvn.si ali (02) 333 13 77.

Celotno vabilo na delavnico (pdf)

Sporočilo za javnost: Haloze - kolektivna blagovna znamka za produkte iz suhih travišč


50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali