nedelja, 4. oktober 2020


Ob svetovnem dnevu živali, se v Naravnam parku Haloze - Čerinovo pridružujemo akciji ozaveščanja javnosti o ogroženih in skoraj izumrlih živalskih vrstah. Živali imajo zelo pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju.


Ob trenutni situaciji COVID - 19 smo se odločili, da v letu 2020 v mesecu oktobru pričnemo z digitalno promocijo živali, ki jim omogočamo dobro počutje v Naravnem parku Haloze - Čerinovo. Ko bodo razmere omogočale druženje in obiske, pa bomo z veseljem sprejemali organizirane skupine ali posameznike v Naravnem parku Haloze - Čerinovo.

V Naravnem parku Haloze - Čerinovo se pasejo živali v sklopu Pašne skupnosti Haloze; in sicer govedo kmetije Jerneja Šmigoca. Paša v hribovitem svetu ima določene posebnosti. Z vidika ekološke reje živali se uveljavlja obročna kontrolirana paša in pašno košni sistem rabe strmih površin. V takem okolju svoja prebivališča najdejo številne ptice in različne žuželke. V naslednjih letih predvidevamo uvedbo mešane paše drobnice, goveda in oslov, kar bo omogočilo nadaljnji pospešen razvoj biodiverzitete pri rastlinah in živalih v prostoru. 

Postavili smo velik Hotel za žuželke, ki daje dom številnim različnim žuželkam opraševalkam. V parku se nahaja tudi čebelnjak. Za dobro počutje čebel skrbi Čebelarstvo Mitja Šibila s.p.
V letu 2020 je bil zasajen visokodebelni sadovnjak z več kot 200 sadnimi drevesi različnih sort jabolk, hrušk, češenj, skorša in nešplje. Z ostalimi več kot sto kmetijami, ki upravljajo s suhimi travišči na območju Haloz, pa je vzpostavljen model souporabe skupne kmetijske opreme, kot so kosilnice na nitko, gorske kosilnice in prikolice za prevoz živih živali.

Katalog produktov iz suhih travišč se nahaja tukaj


Za več informacij o možnostih predstavitve in obiska Naravnega parka Haloze - Čerinovo se obrnite na upravljalca Naravnega parka Haloze - Čerinovo.

Upravljalec parka:

PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro
Cirkulane 56
2282 Cirkulane
T: 02 795 32 00
e: info@halo.si

kontaktna oseba:
Jernej Golc 

50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali