torek, 03. september 2019

Zavod RS za varstvo narave, ProVITAL d.o.o., PRJ Halo in KGZS Zavod Ptuj

vas v sklopu priprave strokovnih podlag vabimo na


3. DELAVNICO Z DELEŽNIKI 
» Akcijski načrt mreženja in trženja ponudbe izdelkov
iz suhih travišč iz Haloz«
v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005)
KDAJ? V SREDO, 11. SEPTEMBRA 2019, S PRIČETKOM OB 11.30 URI

KJE? TURISTIČNA KMETIJA PUNGRAČIČ, DRENOVEC 7, 2283 ZAVRČ

Na minulih delavnicah smo skupaj z vami kmetijami, potenicalnimi deležniki za predelavo mleka, mesa in sadja, pridelovalci medu, zelišč in rokodelci ter potencialnimi odkupovalci končnih izdelkov, pregledali obstoječe stanje v Halozah in oblikovali vizijo razvoja in trženja izdelkov iz suhih travišč iz Haloz.

V tem času smo lahko tudi skupaj z vami naredili prvi katalog izdelkov iz suhih travišč iz Haloz, ki ga bomo dopolnjevali in širili z aktualno ponudbo. Nastavili smo temelje akcijskega načrta in ga skupaj z zainteresiranimi želimo razvijati v smeri izgradnje kolektivne blagovne znamke izdelkov iz suhih travišč.

Vabilo na dogodek z dnevnim redom, si lahko ogledate TUKAJ.

27. teden (29.06. – 05.07.2020)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
5,21 € ↓ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,12 € ↑ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,07 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,21 € ↑ D - trupi krav
3,03 € ↓ ↑ E - trupi telic