četrtek, 4. julij 2019

Vabimo vas na priložnostno razstavo o projektu, ki se izvaja tudi na območju Haloz, LIFE TO GRASSLANDS, Življenje traviščem.
Projekt Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji je namenjen vzpostavitvi ugodnega stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih območjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci-Radoha. Vsa štiri območja se soočajo s problemi zaraščanja in opuščanja kmetijske rabe na eni strani in s problemom neustrezne (intenzivne) kmetijske rabe na drugi strani.
Da bi dosegli osnovni namen in cilj projekta, je bilo kreiranih mnogo aktivnosti. Nekaj informacij o projektu je zbranih na priložnosti razstavi. Več informacij pa lahko najdete na spletni strani https://www.travisca.haloze.org/.

Razstavo si bo možno ogledati:

6.7.2019 na dogodku Ovčje kozji bal pred gradom Borl, Dolane 1
8.7. do 19.7.2019 v prostorih Občine Cirkulane
22.7. do 2.8.2019 v prostorih Občine Makole
5.8. do 16.8.2019 v prostorih Občine Zavrč
21.8. do 2.9.2019 v prostorih Občine Majšperk

Vabljeni k ogledu !


50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali