ponedeljek, 10. julij 2017

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Zavod RS za varstvo narave in Krajevna skupnost Dobovec objavljajo skupno
javno naročilo za ograjo za drobnico/govedo z vso pripadajočo pašno opremo.

Rok za oddajo ponudb je 14.8.2017 do 12. ure (ne glede na način prenosa pošiljke).

Ponudniki pošljejo ponudbe, skladno z razpisno dokumentacijo na naslov: PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.

Objava na portalu javnih naročil.

Razpisna dokumentacija:
- navodila ponudnikom
- tehnične specifikacije (v dokumentu je za vsak sklop posebej spodaj jeziček za predračun - ponudnik izpolni za vse sklope za katere se prijavlja)
- predračun
- ESPD
- menična izjava za resnost ponudbe
- menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- vzorec pogodbe
- ovojnica

V točki 9.1 Navodil ponudnikom je med obrazci naveden dokument Ponudba,  med razpisno dokumentacijo pa je ta dokument poimenovan kot Ovojnica, ker se nalepi kot ovojnica na kuverto.

Ponudba / povpraševanje zemljišča

Trenutno ni ponudb in povpraševanj za najem ali prodajo zemljišč na območju Haloz - Natura 2000 suha travišča. Povpraševanje ali ponudbo pošljite na life.travisca@haloze.org

Prodaja / najem čreda

Trenutno ni ponudb in povpraševanj za najem ali prodajo črede (govedo, drobnica, osli) na območju Haloz - Natura 2000 suha travišča. Povpraševanje ali ponudbo pošljite na life.travisca@haloze.org

Največkrat obiskano