torek, 11. julij 2017

PRJ Halo podeželsko razvojno jedro in Krajevna skupnost Dobovec objavljata skupno
 javno naročilo male vrednosti 

za gorsko-hribovske kosilnice.


Rok za oddajo ponudb je 7.8.2017 do 12. ure (ne glede na način prenosa pošiljke).

Ponudniki pošljejo ponudbe skladno z razpisno dokumentacijo na naslov: PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.Razpisna dokumentacija:
- predračun  (glej popravek!)
Popravek št. 1: OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudba / povpraševanje zemljišča

Trenutno ni ponudb in povpraševanj za najem ali prodajo zemljišč na območju Haloz - Natura 2000 suha travišča. Povpraševanje ali ponudbo pošljite na life.travisca@haloze.org

Prodaja / najem čreda

Trenutno ni ponudb in povpraševanj za najem ali prodajo črede (govedo, drobnica, osli) na območju Haloz - Natura 2000 suha travišča. Povpraševanje ali ponudbo pošljite na life.travisca@haloze.org

Največkrat obiskano