ponedeljek, 10. april 2017

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS,
Življenje traviščem, bo od dne, 18.4.2017 na portalu www.travisca.haloze.org
objavljen poziv za vključitev v projektne aktivnosti
ohranjanja suhih travišč Haloz.

Razpis bo objavil partner projekta PRJ HALO skupaj z Zavodom RS za varstvo narave in Kmetijsko gozdarskim zavodom Ptuj.

Javni poziv bo razdeljen v tri sklope glede na vsebine/aktivnosti potrebne za trajnostno upravljanje suhih travišč, v okviru katerih bodo kmetijska gospodarstva, društva, občine lahko kandidirali za vključitev svojih zemljišč v aktivnosti projekta (odstranjevanje zaraščenosti, ekstenzivna paša in košnja ter zakup in odkup zemljišč).

Prijavitelj ob oddaji vloge, za posamezen sklop posebej, določi površine za:
SKLOP A - oprema za skupno uporabo (gorske kosilnice, kosilnice na nitko, prikolice za živali);
SKLOP B - posamezna uporaba (ograja za drobnico, ograja za govedo/osle, čiščenje zarasti, sadilni material z individualno zaščito, obrezovanje starih sadnih dreves visokodebelnih sadovnjakov);
SKLOP C - odkup/najem zemljišč.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Ob pozivu bodo objavljeni tudi prijavni obrazci in navodila za prijavo.
Več informacij o javnem pozivu in pogojih prijave lahko potencialni prijavitelji dobijo na PRJ HALO: life.travisca@haloze.org, T: 02 795 32 00.

Organizirane bodo tudi delavnice predstavitve poziva, za katere bodo datumi objavljeni na oglasnih deskah občin ter na www.travisca.haloze.org.


Ponudba / povpraševanje zemljišča

Trenutno ni ponudb in povpraševanj za najem ali prodajo zemljišč na območju Haloz - Natura 2000 suha travišča. Povpraševanje ali ponudbo pošljite na life.travisca@haloze.org

Prodaja / najem čreda

Trenutno ni ponudb in povpraševanj za najem ali prodajo črede (govedo, drobnica, osli) na območju Haloz - Natura 2000 suha travišča. Povpraševanje ali ponudbo pošljite na life.travisca@haloze.org

Največkrat obiskano